News & Events

2017-04-08IRPC นำขบวนรถประดับไฟฟ้า (Electric Float) ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สีเขียวรักษ์โลก" ร่วมงาน “Amazing Songkran 2017 มหัศจรรย์วันสงกรานต์" ของ ททท.

           บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมงาน “Amazing Songkran 2017 มหัศจรรย์วันสงกรานต์” โดยมี คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้แทนบริษัทฯ กล่าวขอบคุณ ททท. ที่ให้เกียรติ IRPC ซึ่งเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมการกลั่นและปิโตรเคมี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภาครัฐและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ของไทยอันดีงาม ให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยได้นำผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกซึ่งเป็น Green Product ของ IRPC มาสนับสนุนแนวคิดการเล่นสงกรานต์ของไทย ด้วยความรับผิดชอบและคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม IRPC นับเป็นบริษัทฯ เอกชนรายเดียวที่นำขบวนรถประดับไฟฟ้า (Electric Float) ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สีเขียวรักษ์โลก" ร่วมขบวนในงาน “Amazing Songkran 2017 มหัศจรรย์วันสงกรานต์" ครั้งแรกบนถนนสุขุมวิท 
           สำหรับขบวนของ IRPC อยู่ในขบวนที่ 4 ภายใต้แนวคิด "สงกรานต์สีเขียวรักษ์โลก" ซึ่งเทพีรักษ์โลกมาพร้อมชุมชนสมาชิกอุตสาหกรรมทั่วประเทศมีการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างเม็ดพลาสติกมาสร้างสรรค์เป็นรถประดับไฟฟ้ารักษ์โลก ประกอบการแสดง The earth of green Songkran พร้อมทั้งขบวนนักแสดงที่เป็นตัวแทนสื่อถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงวัฒนธรรมการเล่นสงกรานต์ของชาวมอญ พระประแดง การร่วมงานในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รู้จักผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ภาพลักษณ์ด้านการผลิตเม็ดพลาสติกด้วยความรับผิดชอบและเป็นประโยชน์ต่อสังคม ตลอดจนเป็นการเผยแพร่และเชื่อมโยงการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมและงานด้านศิลปวัฒนธรรมของบริษัทฯ กับองค์กรภาครัฐและพันธมิตรอื่นๆ เพื่อเป็นการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือภาครัฐในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ IRPC ได้มอบกรวยยางจราจรที่มีส่วนผสมของยางพารา 35% ซึ่งเป็นนวัตกรรมของบริษัทฯ เพื่อใช้จัดการจราจรในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย

 

VIEWS : 49 Print
Back