News & Events

2017-04-05IRPC จัดสัมมนาลูกค้าที่เมืองโฮจิมินห์ ตั้งเป้าขยายฐานการขายในเวียดนาม

       IRPC ยกทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการตลาดและผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและปิโตรเคมี จัดสัมมนา  “ Maximize your Business with POLIMAXX ” เพื่อให้ความรู้ให้กับลูกค้าที่เมืองโฮจิมินห์ และหวังเพิ่มการขายในตลาดเวียดนามและอินโดจีน
       เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ไออาร์พีซี โดยธุรกิจปิโตรเคมีได้จัดสัมมนา “Maximize your Business with POLIMAXX” ให้กับ Trader และผู้ผลิต ที่ Sheraton Saigon Hotel & Towers ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  สายพาณิชยกิจและการตลาด ในการร่วมต้อนรับลูกค้าผู้เข้าร่วมงาน และกล่าวเปิดการสัมมนา
       ในการสัมมนาครั้งนี้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ธุรกิจพลาสติกและปิโตรเคมีของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศเวียดนาม รวมถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้ประกอบการหรือผู้ผลิตนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานยังสามารถขอรับคำปรึกษากับทีมผู้เชี่ยวชาญของไออาร์พีซี ในการเลือกใช้เม็ดพลาสติกได้อีกด้วย 

VIEWS : 46 Print
Back