News & Events

2017-08-04IRPC ร่วมกับ กลุ่มปตท. “รวมพลังช่วยผู้ประสบภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

        คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ และคุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับผู้บริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท. สนับสนุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 20 ล้านบาท ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี ในรายการ  “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับมอบ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560

VIEWS : 286 Print
Back