2018-06-01IRPC รับรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards 2018

       คุณไกรสิทธิ์ อนุกูลอุทัยวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคล  ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia-Pacific Stevie Awards 2018 ระดับ Bronze Award ในประเภท Award for Innovation in Human Resources Management, Planning & Practice ณ Mira Hotel, Hong Kong เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
       รางวัล Asia-Pacific Stevie Awards เป็นรางวัลที่เปิดกว้างสำหรับทุกองค์กรใน 22 ประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มีสิทธิในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ ซึ่งผู้ตัดสินรางวัล Stevie Award ประกอบด้วยบรรดาผู้บริหาร ผู้ประกอบการ นักสร้างนวัตกรรม และนักการศึกษาด้านธุรกิจ ซึ่งได้รับการยอมรับมากที่สุดของโลก จำนวนมากกว่า 200 คน โดยการมอบรางวัลในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การยกย่องและสร้างการรับรู้แก่สาธารณชน เกี่ยวกับความสำเร็จและผลงานด้านบวกขององค์กร ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ IRPC บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรที่มีเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ท้าทาย และยืนหยัดได้อย่างยั่งยืน

กลับ พิมพ์หน้านี้