เกี่ยวกับเรา

 • รางวัล Thailand Top Company Awards 2016

  รางวัล Thailand Top Company Awards 2016 ประเภทรางวัล Outstanding Award จากนิตยสาร Business+ ในเครือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) (ARiP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มอบให้กับองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง และผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี 2015
 • รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016

  รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย จากการที่บริษัทฯ มีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่โดดเด่น
 • ประกาศนียบัตรรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆที่มีผลงาน และเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ และดำเนินกิจกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ
 • รางวัล Zero Accident Campaign 2016 ระดับประเทศ

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ โครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ระดับทองแดง ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 ในนามคลังน้ำมันไออาร์พีซีอยุธยา และคลังน้ำมันไออาร์พีซีพระประแดง จากกระทรวงแรงงาน
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จากกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 2 รางวัล โรงงานแปรสภาพคอนเดนเสทเรสซิดิว (ADU1, NTU) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต และโรงงานบีทีเอ็กซ์ (BTX) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน
 • รางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards 2016

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA) ประจำปี 2016 ประเภท Social Empowerment จากโครงการ ลำไทรโยงโมเดล ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ด้านเศรษฐกิจชุมชน เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
 • รางวัล Asian Excellence Awards 2016

  คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รับมอบรางวัลประเภทบุคคล ผู้นำองค์กรยอดเยี่ยมในเอเชียแห่งปี และ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัลประเภทองค์กร รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จาก นิตยสาร Corporate Governance Asia
 • รางวัล “Thailand ICT Excellence Awards 2016”

  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล "Thailand ICT Excellence Awards 2016" ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จากโครงการ Athena - Achieving Pricing Excellence จาก สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)
 • รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Class Sustainability Award 2016)

  IRPC ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) ในอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำมันและแก๊ส กลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และล่าสุด RobecoSAM ซึ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน ได้ประกาศผลใน Sustainability Year Book 2016 โดย IRPC ได้รับรางวัล Gold Class Sustainability Award 2016 ในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตน้ำมันและแก๊ส
 • รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2016

  รับรางวัล Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility 2016 จาก Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ~ a spiritual leader & the founder of the Art of Living Foundation จากการเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งในและนอกองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ
 • รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 2559 (Best Investor Relations Awards)

  รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Best Investor Relations Awards) ในงาน SET AWARDS 2016 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และวารสารการเงินธนาคาร
 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559

  รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
 • รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น 2559

  รางวัล บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น SET Sustainability Awards 2016 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำปี 2559

  รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชนประจำปี 2559 ในหมวดทรัพยากร จากหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ด้วยการตัดสินจากนักลงทุนประมาณ 4,000 ตัวอย่าง ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลของยามาเนะซึ่งเป็นหลักเกณฑ์สากลทั่วโลก