เกี่ยวกับเรา

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

THAI ABS

การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS)
สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์ สไตรีน (SAN)
สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐาน และผสมที่เติมแต่งสี และเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน

11 ธันวาคม 2558 – 14 กันยายน 2561

IRPC

การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)
และโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี

25 ธันวาคม 2558 – 14 กันยายน 2561

การพัฒนา และการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

14 พฤศจิกายน 2557 – 13 พฤศจิกายน 2560

  1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
  2. การรับ การเก็บและการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  3. การรับ การเก็บและการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
  4. การผลิตกำมะถันเหลว


11 มกราคม 2559 - 10 มกราคม 2562 

การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

14 พฤศจิกายน 2558 – 13 พฤศจิกายน 2561

การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9 และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน

14 พฤศจิกายน 2557 – 13 พฤศจิกายน 2560 

การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง และสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์

1 ธันวาคม 2558 – 14 กันยายน 2561
  1. การรับ การเก็บและการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดงและคลังน้ำมันระยอง
  2. การรับ การเก็บและการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร

11 มกราคม 2559 – 14 กันยายน 2561

IRPC Oil

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

24 มกราคม 2557 – 23 มกราคม 2560

IRPC Polyol

กการออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether  polyols, polyester polyols,  prepolymer, polyurethane systems และ CASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้

11 มกราคม 2559 – 14 กันยายน 2561

หน่วยงานให้การรับรอง : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ( สรอ.) และ SGS United Kingdom Limited ( SGS )

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

THAI ABS

การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP)
สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี รวมถึงการผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)

11 ธันวาคม 2558 – 14 กันยายน 2561

IRPC

 

 

การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9 และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน

25 มีนาคม 25560 – 24 มีนาคม 2561

การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

22 กันยายน 2557 – 21 กันยายน 2560

การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

22 กันยายน 2560 –14 กันยายน 2561

1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
3. การผลิตกำมะถันเหลว

22 กันยายน 2560- 14 กันยายน 2561

การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง และสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์

22 กันยายน 2560- 14 กันยายน 2561

การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

23 ธันวาคม 2560 – 22 ธันวาคม 2563

1. การรับ การเก็บและการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดงและคลังน้ำมันระยอง 
2. การรับ การเก็บและการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร

8 กันยายน 2560-14 กันยายน 2561

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

8 กันยายน 2560 – 14 กันยายน 2561

IRPC Polyol

การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether  polyols, polyester polyols,  prepolymer, polyurethane systems และ CASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้

22 กันยายน 2560 – 14 กันยายน 2561

หน่วยงานให้การรับรอง : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS/BS OHSAS 18001

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

THAI ABS

การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี 
เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์ สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐาน และผสมที่เติมแต่งสี และเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน

11 ธันวาคม 2558 – 10 ธันวาคม 2561

IRPC

การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) และเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP)  สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี  รวมถึงการผลิตพีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)

11 ธันวาคม 2558 – 10 ธันวาคม 2561

การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค

8 มกราคม 2559– 7 มกราคม 2562

การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9  และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน

8 มกราคม 2559– 7 มกราคม 2562

การพัฒนา และการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์

11 ธันวาคม 2558 – 10 ธันวาคม 2561

1. การพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม) 
2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
3. การผลิตกำมะถันเหลว

14 มกราคม 2557 – 13 มกราคม 2560

การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง และสินค้าบรรจุตู้คอนเทนเนอร์

23 ธันวาคม 2557 – 22 ธันวาคม 2560

การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ

24 มกราคม 2557 – 23 มกราคม 2560

การรับ การเก็บและการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา   
คลังน้ำมันระยองและคลังน้ำมันชุมพร

11 มกราคม 2559 – 10 มกราคม 2562

IRPC OIL

การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น

24 มกราคม 2557 – 23 มกราคม 2560

IRPC Polyol

การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether  polyols, polyester polyols,  prepolymer, polyurethane systems และ CASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้้

24 มกราคม 2557 – 23 มกราคม 2560

หน่วยงานให้การรับรอง : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

THAI ABS

1. การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์ สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต SAN1 และ SAN2
2. การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PS

9 ธันวาคม 2557 – 8 ธันวาคม 2560

IRPC

 

 

    การพัฒนาและการผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐาน

10 มกราคม 2557 – 9 มกราคม 2560

การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สารอะโรเมติก C9 และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน

10 มกราคม 2557 – 9 มกราคม 2560

การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีนแบล็ค

10 มกราคม 2557 – 9 มกราคม 2560

หน่วยงานให้การรับรอง : สถาบัน    รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

ใบรับรองระบบการจัดการคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ (ISO/TS 16949)

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง

THAI ABS

Design and manufacture of natural colour and colour compounded  Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Resin for Automotive Industry

23 มกราคม 2557 – 22 มกราคม 2560

IRPC

Design and manufacture of natural colour and colour compounded polypropylene (PP) Resin for automotive

8 ตุลาคม 2557 – 7 ตุลาคม 2560

หน่วยงานให้การรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.๑๗๐๒๕ (ISO/IEC 17025)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง

IRPC

ห้องปฏิบัติการทดสอบTesting Lab
(พระประแดง)   

1.  Petroleum field
-  Lubicating Oils, Lube Base Oil
-  Diesel oil and biodiesel oil
-  Diesel oil

5 พฤศจิกายน 2557 – 17 มกราคม 2559

IRPC

ห้องปฏิบัติการทดสอบ Testing Lab
(ระยอง)

1. Polymer filed
-  Polystyrene resin and compound
-  Polyolefin resin and compound
-  Polyethylene

2. Petrochemical field
-  Propylene

3. Petroleum field
-  Fuel oil, Long residue and high sulfur fuel oil
-  Diesel gas oils, bio-diesels
-  Naphtha, kerosene, white spirit
-  Lubricating oils, Lube base oil
-  Asphalt

4. Environment field
-  Natural water, In-process water and wastewater
-  Ambient air

17 พฤษภาคม 2556 – 16 พฤษภาคม 2559

หน่วยงานให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

ใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ มอก.๑๗๐๒๕ (ISO/IEC 17025)

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง

IRPC

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบCalibration Lab        
ศูนย์มาตรวิทยา
(ระยอง)

1.  Mass
-  Conventional mass (OIML weight class F 1)
2.  Mechanical
-  Pressure measuring instrument mechanical, digital pressure gauge
3.  Dimension
-  Vernier, dial, digital caliper (inside and outside)
-  External micrometer
-  Thickness gauge
4.   Temperature
-  Digital thermometer with RTD sensor
-  Liquid in glass thermometer
-  Platinum resistance thermometer
-  RTD sensor 2,3,4 wire    

30 มกราคม 2558 – 29 มกราคม 2561

หน่วยงานให้การรับรอง : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม