เกี่ยวกับเรา

ที่มาของตัวอักษร IRPC

INTEGRATE REFINERY PETROCHEMICAL COMPLEX

ความหมายของสี

สีแดง
เปลวไฟที่ลุกโชติช่วง RED M100 Y100
สีน้ำเงิน
องค์กรแห่งพลัง DARK BLUE C100 M100 BL40
สีน้ำเงินเข้มไปสู่สีฟ้า
ความเป็นบริษัท ครบวงจรที่มีกระบวนการผลิต ตั้งแต่ตันน้ำ ถึงปลายน้ำ LIGHT BLUE C100