ธุรกิจ IRPC

ธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน

เป็นหน่วยธุรกิจที่ดำเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินในส่วนที่เป็นที่ดินเปล่า
ซึ่งมีทั้งที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยองและจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 10,000 ไร่
เพื่อพัฒนาเป็นธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สิน ประเภทนิคมอุตสาหกรรม และเขตประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักในกลุ่มไออาร์พีซี และในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภายนอก โดยเน้นการดำเนินธุรกิจ ที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
  • คลิกเพื่อเปลี่ยนรหัสยืนยัน
  • กรุณากรอกข้อความในช่องที่มีสัญลักษณ์นี้