ธุรกิจ IRPC

ธุรกิจท่าเรือ

ธุรกิจท่าเรือและถังเก็บผลิตภัณฑ์

บริการท่าเทียบเรือสินค้าแก่ลูกค้าภายนอก ท่าเรือไออาร์พีซี เป็นท่าเรือน้ำลึกที่ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกที่อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ยังให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีเหลวด้วยระบบการจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากล
โดยมีถังเก็บผลิตภัณฑ์ตั้งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของตลาดอุตสาหกรรมของประเทศ

ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal)

ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป หรือท่าเรือ BCT ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม หินแกรนิต สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีปริมาณสินค้าผ่านท่ามากกว่า 2 ล้านตันต่อปี

ท่าเรือ BCT มีลักษณะเป็นแขนยื่นลงไปในทะเล เทียบท่าได้ทั้ง 2 ด้านพร้อมกัน ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือสินค้าได้สูงสุด 150,000 ตัน นอกจากนี้ ท่าเรือไออาร์พีซี ยังมีโครงการที่จะนำสายเรือต่างๆ มาเทียบท่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคตอีกด้วย

Bulk & Container Terminal Specification

หมายเลขท่า WHARF NO. ท่าเรือยาวไม่ต่ำกว่า (ม.) MIN.LOA (m) ท่าเรือยาวไม่เกินกว่า (ม.)
MAX.LOA (m)
ระดับความลึก (ม.) DEPTH (M) ขนาดระวางบรรทุก (DWT) MAX.DWT
7A 30 120 7.5 10,000
7B 30 120 5.5 10,000
8A1 110 210 11.5 60,000
8A2 110 300 14 150,000
8B1 110 210 6.1 60,000
8B2 110 210 11.5 60,000


บริการครบวงจร > อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับลูกค้า

 • บริการสินค้าผ่านท่า (Wharf Service) ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้านำเข้า/ส่งออก
 • พิธีการศุลกากรนำเข้า/ส่งออก (Custom Clearance) ดำเนินการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้า/ส่งออกสินค้า
 • บริการแรงงานขนถ่ายสินค้า (Stevedore) จัดหาแรงงานและอุปกรณ์ในการยกสินค้าที่ท่าเทียบเรือ/โรงงานลูกค้า
 • รถขนส่งสินค้า (Transportation) จัดหารถขนส่งเพื่อขนส่งสินค้าจากท่าเรือสู่โรงงานลูกค้า/จากโรงงานลูกค้าสู่ท่าเรือ

ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal)

ท่าเรือปิโตรเคมีและปิโตรเลียมเหลว หรือ ท่าเรือ LCT ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ ด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยมีความยาวท่า 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 - 250,000 ตัน มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำต่อปี

Liquid & Chemical Terminal Specification

หมายเลขท่า WHARF NO. ท่าเรือยาวไม่ต่ำกว่า (ม.) MIN.LOA (m) ท่าเรือยาวไม่เกินกว่า (ม.)
MAX.LOA (m)
ระดับความลึก (ม.) DEPTH (M) ขนาดระวางบรรทุก (DWT) MAX.DWT
1 50 158 7.2 20,000
2A 50 340 14.8 250,000
2B 50 340 17.0 250,000
3 50 280 12.1 80,000
4 50 250 9.0 50,000
5 50 120 5.0 4,000


บริการอื่น ๆ และสิ่งอํานวยความสะดวก

นอกเหนือจากการให้บริการท่าเทียบเรือ ท่าเรือไออาร์พีซียังมีบริการอื่น ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการดังนี้

บริการอื่น ๆ

 • เรือลากจูง / Tug Boat
 • เจ้าหน้าที่นำร่อง / Pilotage
 • เรือบริการ / Service Boat
 • รับเชือก / Mooring Service
 • น้ำจืด / Water Supply
 • น้ำมันเรือ / Bunker
 • แผนที่ความลึกร่องน้ำ / Local Chart
 • เครน, ฮอปเปอร์ / Mobile Crane, Hopper
 • บริการชั่งน้ำหนัก / Truck Scale
 • ลานวางกองสินค้า / Storage Yard
 • โรงพักสินค้า / Warehouse

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์ควบคุมท่าเรือ / Port Control Center
 • ทุ่นไฟนำร่อง / Channel Buoy Lighting
 • ระบบควบคุมการจราจรทางน้ำ / VTMS
 • อุปกรณ์สูบถ่ายสินค้าก๊าซและของเหลว / Loading and Discharging Equipment for Gas and Liquid Cargo
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนท่าเทียบเรือ / Lighting System
 • ระบบรักษาความปลอดภัย / Security System
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิต / Rescue Gear