ธุรกิจ IRPC

ธุรกิจท่าเรือ

ท่าเรือ ไออาร์พีซี ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เดียวกันกับโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทฯ จังหวัดระยอง

โดยให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อให้บริการลูกค้าในการเทียบท่า เช่น เรือลากจูง บริการนำร่อง เรือบริการ เครื่องชั่ง ลานตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ โกดังเก็บสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการขนถ่ายสินค้า เป็นต้น

ท่าเรือหลักประกอบด้วย

ท่าเรือปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว (Liquid & Chemical Terminal) หรือท่าเรือ LCT เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ 2521 เพื่อใช้เป็นท่าเทียบเรือขนถ่ายสินค้าประเภทของเหลวและก๊าซ ความยาวประมาณ 1,623 เมตร ประกอบด้วยท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ 6 ท่า สามารถรับเรือได้ตั้งแต่ขนาด 1,000 – 250,000 ตัน

ท่าเรือ LCT ให้บริการเทียบเรือเพื่อขนถ่ายสินค้าด้วยอุปกรณ์ขนถ่ายที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย นอกจากทางท่าเรือ จะให้บริการสินค้าของบริษัทฯ เองแล้ว ยังเปิดให้บริการแก่บริษัทฯ ทั่วไปจากภายนอกเข้ามาใช้บริการเทียบเรือและขนถ่ายสินค้าได้ด้วย ท่าเรือ LCT มีปริมาณสินค้าผ่านท่า 15 ล้านตันต่อปี และรองรับเรือมากกว่า 2,000 ลำต่อปี

ท่าเรือคอนเทนเนอร์ และสินค้าทั่วไป (Bulk & Container Terminal) หรือท่าเรือ BCT มีลักษณะเป็นแขนยื่นลงไปในทะเล เทียบท่าได้ 2 ด้าน ตัวท่ามีความยาว 900 เมตร และความกว้าง 44 เมตร ประกอบด้วย ท่าเทียบเรือ 6 ท่า สามารถรับเรือลำเลียงได้ตั้งแต่ขนาด 800 ตัน จนถึงขนาด 150,000 ตัน ท่าเรือคอนเทนเนอร์และสินค้าทั่วไป ให้บริการขนถ่ายสินค้าทั่วไป เช่น เหล็ก กะลาปาล์ม ถ่านหิน สินแร่ เป็นต้น โดยปัจจุบันมีปริมาณสินค้าผ่านท่า 1.4 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ทางท่าเรือ IRPC ยังมีโครงการที่จะนำสายเรือต่างๆ มาเทียบท่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่นำเข้าและส่งออกสินค้าประเภท ตู้คอนเทนเนอร์ในอนาคตอีกด้วย

ธุรกิจให้บริการถังเก็บสินค้า

นอกจากบริเวณด้านท่าเรือแล้ว IRPC ยังให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว สำหรับลูกค้าภายนอก โดยขนถ่ายผ่านท่าเรือ ปิโตรเคมี และปิโตรเลียมเหลว หรือท่าเรือ LCT เพื่อรองรับการนำเข้าและส่งออก ภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก

อีกทั้ง IRPC มีคลังน้ำมัน 5 แห่ง กระจายไปตามภูมิภาคได้แก่คลังน้ำมันระยอง คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันชุมพร และคลังน้ำมันแม่กลอง ยังให้บริการถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลวสำหรับลูกค้าภายนอกด้วย เพื่อรองรับการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันของ IRPC

ทำเลและสิ่งอำนวยความสะดวก

ท่าเรือ IRPC ตั้งอยู่ห่างจาก ถ.สุขุมวิทเพียง 2 กม. เท่านั้น โดยถนนที่เข้าไป บริเวณท่าเรือกว้างขวางสะดวกสบาย สามารถเข้า-ออก ได้ 2 เส้นทาง คือเส้นทางริมคลองชลประทาน และเส้นทาง พัน ร. 7 ซึ่งเชื่อมต่อถนนสุขุมวิทได้หลายเส้นทาง

ทางท่าเรือได้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่ออำนวยความสะดวกไว้อย่างเพียงพอ ได้แก่
 • Tractor Head และ Container Chassis ไว้บริการลูกค้าระหว่างโรงงานและท่าเรือรวมถึงบริเวณท่าเรือ
 • Reach Stacker Hopper ตัวใหญ่ 4 ตัว ตัวเล็ก 4 ตัว เพื่อขนถ่ายสินค้าที่เป็น เม็ดหรือก้อน เช่น ถ่านหิน เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้จัดระบบไฟฟ้าและไฟแสงสว่างสำรองไว้ใช้ในระวางเรือ พร้อมทั้งมีน้ำจืดและน้ำมันเชื้อเพลิง เตรียมพร้อมไว้บริการแก่ลูกค้า สำหรับเรือที่ต้องการใช้บริการเรือลากจูงและนำร่อง ทางท่าเรือก็มีให้บริการ นอกจากนี้ยังมีเครื่องชั่งน้ำหนักขนาด 80 ตัน จำนวน 2 เครื่อง และโรงพักสินค้าขนาดใหญ่ 2 หลัง

บริการสำหรับสายเรือ/ตัวแทนเรือ

 • เรือลากจูง
 • เจ้าหน้าที่นำร่อง
 • เรือบริการ
 • รับเชือก
 • น้ำจืด
 • โรงพักสินค้า
 • บริการชั่งน้ำหนัก
 • เครน/รถยก

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • ศูนย์ควบคุมท่าเรือ
 • ทุ่นไฟนำร่อง
 • อุปกรณ์สูบถ่ายสินค้าก๊าซและของเหลว
 • โกดังและลานวางกองสินค้า
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างบนท่าเทียบเรือ
 • แผนที่ความลึกร่องน้ำ
 • ระบบรักษาความปลอดภัย
 • บริการจัดการและวางแผนเรือเข้าเทียบท่า
 • อุปกรณ์ช่วยชีวิต