ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2017-10-31IRPC ร่วมงาน 2017 The Annual Petroleum Outlook Forum

     คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนาวิชาการ  2017 The Annual Petroleum Outlook Forum จัดโดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. และ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสวนาในหัวข้อ “Thailand Energy Moving with Digitization พลังงานไทย...ก้าวไกลด้วยดิจิทัล” โดยมีผู้นำด้านพลังงานและดิจิทัล เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยได้แก่ ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน และคุณเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
      นอกจากนี้ภายในงานได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์รอบโลกที่มีผลต่อทิศทางและราคาน้ำมัน จากทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์น้ำมันของกลุ่ม ปตท. หรือ PRISM โดย คุณกิ่งกาญจน์ มานะชำนิ ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงราคา บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ Oil Amid Disruptive Technology เล่าถึงภาพของอุตสาหกรรมพลังงานภายหลังจากปี 2018 โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม รร.เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว     

จำนวนผู้เข้าชม : 817 พิมพ์หน้านี้
กลับ