ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-01-11IRPC สนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับ รพ.ยะลา

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับ นายแพทย์เอกลักษณ์ ดีรุ่งโรจน์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จ.ยะลา เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการรักษาผู้ป่วยที่ยากไร้ และอยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งได้มอบข้าวสารให้กับตำรวจในพื้นที่ จำนวน 100 กิโลกรัม ตามโครงการคอนเสิร์ตการกุศล "ศรัทธาเพื่อชีวิต" จัดโดย คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 (ปธพ. 5) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ทั้งนี้ IRPC เห็นถึงประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของบริษัทฯ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของชุมชน

จำนวนผู้เข้าชม : 828 พิมพ์หน้านี้
กลับ