ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-01-16IRPC จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการ IRPC 4.0

        คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณอิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล Partner & Managing Director บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ทำพิธีลงนามสัญญาว่าจ้างเป็นที่ปรึกษาในการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านดิจิทัล ซึ่งเป็นการพลิกโฉมธุรกิจมุ่งสู่ IRPC 4.0 ให้เป็นผู้นำด้านดิจิทัลของกลุ่มบริษัทพลังงานในประเทศไทย โดยในโครงการเป็นการดำเนินการร่วมกันที่จะหาแนวทางประยุกต์นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับทุกกระบวนการในองค์กร ได้แก่ Operation System (OPS 4.0), Integrated Supply Chain (ISC 4.0), Corporate Commerce & Marketing (CCM 4.0) และ Enterprise Resource Planning (ERP 4.0) เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องวังแก้ว ชั้น 10 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี


จำนวนผู้เข้าชม : 1214 พิมพ์หน้านี้
กลับ