ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-01-17IRPC ร่วมลงนาม MOU โครงการขยายผลส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

         คุณวิชัย ปิยพรธนา ผู้เชี่ยวชาญ สำนักบริหารความยั่งยืน ผู้แทน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรมระยะที่ 7 ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี คุณไพรัตน์ ตังคเศรณี รองประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธี  และ คุณพงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการ องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปาริชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน           
        ภายในงาน มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยมี คุณเด่นชัย พัฒนาพรชัย ผู้จัดการแผนก ฝ่ายโรงกลั่นและทีมงานเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือของโครงการ โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกคอนเดนเสท และส่วนบริหารสิ่งแวดล้อมและโครงการเพื่อความยั่งยืน สำนักบริหารความยั่งยืน ในการเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่องร่วมกับโรงงานต่างๆ ทั้งหมด 31 โรงงาน ในการขอการรับรองการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาขึ้นในอนาคต และเป็นการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน


จำนวนผู้เข้าชม : 1104 พิมพ์หน้านี้
กลับ