ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-02-12IRPC ร่วมประกาศ “วาระแห่งชาติสิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0”

      บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดย ผู้จัดการส่วนงานกำกับองค์กร ในฐานะสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เข้าร่วมงานประกาศวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อประกาศ “วาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และยืนยันเจตนารมย์ของรัฐบาลในการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในประเทศไทย และเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสาระสำคัญและทิศทางการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติฯ ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนสามารถนำไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์การระหว่างประเทศ สถานทูตและเยาวชนร่วมงาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  
       สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เป็นการรวมตัวของภาคธุรกิจในประเทศไทยที่เป็นสมาชิก UN Global Compact มีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ และเป็นหนึ่งในองค์กรสำคัญที่ร่วมขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อช่วยลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

จำนวนผู้เข้าชม : 833 พิมพ์หน้านี้
กลับ