ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-03-08IRPC ร่วมผนึกกำลัง เดินรณรงค์ Walk In Her Shoes เนื่องในวันสตรีสากล

       ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณพร้อมบุญ พานิชภักดิ์ เลขาธิการมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมเดินรณรงค์ในงาน Walk In Her Shoes เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2561 จัดโดย CARE International ทั่วโลก และมูลนิธิรักษ์ไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
       Walk In Her Shoes เป็นแคมเปญเดินรณรงค์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกขององค์การแคร์นานาชาติ เพื่อหาทุนสนับสนุนผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทั่วโลก ที่ต้องต่อสู้และเผชิญกับความยากจน รณรงค์สร้างความตระหนักในสังคมถึงบทบาทผู้หญิง ในการพัฒนาตนเอง ชุมชน ประเทศ และนานาชาติ สู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตผู้หญิงนับล้านคน ที่ยังอยู่ในภาวะยากจนขาดโอกาสทางการศึกษา มีปัญหาสุขภาพ ได้รับผลกระทบความรุนแรงทางเพศ สอดคล้องกับหนึ่งในปณิธานของ IRPC ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติโดยเฉพาะความแตกต่างทางเพศ โดยในประเทศไทยนั้น มูลนิธิรักษ์ไทย ได้ดำเนิน โครงการ Women’s Economic Empowerment การพัฒนาศักยภาพผู้หญิงด้านอาชีพ โดยเฉพาะผู้หญิงหม้ายใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้หญิงบนพื้นที่สูงป่าต้นน้ำภาคเหนือ ที่ยากจนและขาดโอกาสในการพัฒนา ให้สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ ทำให้ผู้หญิงเหล่านั้นมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง และเศรษฐกิจในครัวเรือนได้อย่าง


จำนวนผู้เข้าชม : 1206 พิมพ์หน้านี้
กลับ