ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-03-23ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร รับรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018"

        คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณรางวัล "นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2561 Executive of the year 2018" สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องคอนเวชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
       โล่ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว มอบให้แก่นักบริหารที่มีความสำคัญขององค์กร ที่มีแนวคิดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแบบแผน มีจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีส่วนร่วมอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และประเทศชาติ เป็นหนึ่งแรงสนับสนุน สร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่สำหรับคนไทยตลอดไป


จำนวนผู้เข้าชม : 1073 พิมพ์หน้านี้
กลับ