ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-03-31กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปาฐกถาพิเศษ ครบรอบปีที่ 10 นิตยสาร STOCK Review

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติเป็นวิทยากรรับเชิญปาฐกถาพิเศษ ในงานครบรอบปีที่ 10 นิตยสาร STOCK Review โดยมีเนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับธุรกิจ วิสัยทัศน์ แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงาน กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของ ไออาร์พีซี รวมทั้งนโยบายความก้าวหน้าของโครงการลงทุนแผนการดำเนินงานในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ภาพรวมธุรกิจของ ไออาร์พีซี ในปีนี้ และความก้าวหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ รวมถึงทิศทางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ และการทำให้ ไออาร์พีซี ให้เป็นองค์กรที่ทำกำไรชั้นเลิศอย่างรวดเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวอย่างคับคั่ง จัดโดยนิตยสาร STOCK Review นิตยสารเชิงวิเคราะห์ เจาะลึก สำหรับนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

จำนวนผู้เข้าชม : 1089 พิมพ์หน้านี้
กลับ