ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-04-04IRPC จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

        คุณเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นประธานในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยมี คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น IRPC เข้าร่วมประชุม ภายใต้แนวคิด “การจัดประชุมสีเขียว (Green Meetings)” โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
        ภายในงาน IRPC ได้จัดบูธนิทรรศการยุทธศาสตร์ GDP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท ให้อยู่ระดับ Top Quartile และบูธที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล นอกจากนี้ยังมี “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” และ “มูลนิธิรักษ์ไทย” จัดบูธจำหน่ายสินค้าและรับบริจาค ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561  ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
        จำนวนผู้เข้าชม : 1091 พิมพ์หน้านี้
กลับ