ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-05-03IRPC รับเกียรติบัตรและโล่รางวัล เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ 5

         คุณพงศ์ประพันธ์ ฐิตทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมด้วย ดร.อรพินท์ เกตุรัตนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักบริหารความยั่งยืน รับมอบเกียรติบัตร และคุณวรวุฒิ ศิวะเพ็ชรานาถ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น พร้อมด้วยคุณวิชัย ปิยพรธนา ผู้เชี่ยวชาญสำนักบริหารความยั่งยืน รับมอบโล่รางวัลจาก ดร. สมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในการเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (IRPC Eco Industrial Zone ; EIZ) ระดับ 5 (Happiness) ในงานมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร เขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สวนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
          เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี ได้รับการตรวจประเมินระดับความเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ตามตัวชี้วัด 5 มิติ 20 ด้าน 32 ตัวชี้วัด โดยคณะผู้ตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในเดือนกุมภาพันธ์ และได้ผ่านความเห็นชอบและรับรองจากคณะกรรมการชำนาญการการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา และผู้แทนภาคเอกชนต่างๆ ในการประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
        นอกจากนี้ ภายในงาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยังได้มอบนโยบายด้านอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการแสดงนิทรรศการของสวนอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลด้วย


จำนวนผู้เข้าชม : 645 พิมพ์หน้านี้
กลับ