ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-06-26IRPC ร่วมประกาศเจตนารมณ์ พร้อมเดินหน้านโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมกับ องค์กรภาคเอกชน 36 องค์กร ประกาศเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจตามนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ร่วมพิธีแสดงความมุ่งมั่น “ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” ร่วมกับ คุณศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย ในงานสัมมนา TBCSD ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “TBCSD ภาคเอกชนไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ” จัดโดยองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
        ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ "นโยบายการพัฒนาด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ในบริบทของประเทศไทยสู่การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดย คุณศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ


จำนวนผู้เข้าชม : 624 พิมพ์หน้านี้
กลับ