ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-06-26IRPC ส่งมอบกรวยยางจราจรเสริมสร้างความปลอดภัย ให้กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ส่งมอบกรวยยางจราจร ซึ่งเป็นนวัตกรรมการผลิตเม็ดพลาสติก ที่มีส่วนผสมของน้ำยางธรรมชาติ จำนวน 200 อัน  ให้กับ คุณจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับใช้ประโยชน์ ในการจัดระเบียบการจราจร และความปลอดภัย ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการในความดูแลของกรมฯ จำนวน 11 แห่ง ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร บี
จำนวนผู้เข้าชม : 633 พิมพ์หน้านี้
กลับ