ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-07-04IRPC มอบเงินรางวัล 1 ล้านบาท จากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มปตท. ให้แก่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

          คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่ คุณศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มปตท. ประจำปี 2561 ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวประกอบด้วยเงินรางวัล และวงเงินบริจาคเพิ่มเติมจาก IRPC เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ ในการรักษาผืนป่า  สัตว์ป่า และการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิด ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม : 882 พิมพ์หน้านี้
กลับ