ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-07-19สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมบรรจงบุรี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ในการพระราชทานขาเทียมแก่คนพิการขาขาด ซึ่งมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 148 ณ ศาลาเอนกประสงค์หน้าวัดกลางใหม่ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 14-19 กรกฎาคม 2561 เพื่อให้คนพิการขาขาดยากไร้ได้มีขาเทียมที่ดี มีคุณภาพมาตรฐาน โดยไม่คิดมูลค่า การออกหน่วยในครั้งนี้ มีผู้มารับบริการ 156 คน
        จากนั้นทอดพระเนตรขั้นตอนการใส่ขาเทียม และการสาธิตการเดินด้วยขาเทียม แล้วทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ที่ร่วมกับ ไออาร์พีซี ในการพัฒนาเบ้าทดสอบชนิดโปร่งแสง สำหรับขาเทียมระดับเหนือเข่า เพื่อให้สามารถตรวจสอบความกระชับของเบ้ากับตอขา รวมถึงการใช้ลิ่มขอบเบ้า เพื่อเพิ่มความกระชับ และยืดหยุ่นในการใส่ขาเทียมระดับใต้เข่า
         โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถบรรทุก 6 ล้อ เพื่อใช้บรรทุกอุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักร ในการออกหน่วยบริการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ซึ่งในแต่ละปีมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีการออกหน่วยไปให้บริการในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีละ 5-6 ครั้ง


จำนวนผู้เข้าชม : 675 พิมพ์หน้านี้
กลับ