ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-07-14IRPC ร่วมเสวนา “เจาะลึกหุ้นเด่น” สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ร่วมเสวนาในงาน “Money Talk @SET” ในหัวข้อ “เจาะลึกหุ้นเด่น” ร่วมกับผู้บริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ คุณณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) คุณวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) และ ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ในประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจ แนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ ไออาร์พีซี รวมทั้งนโยบายความก้าวหน้าของโครงการลงทุน แผนการดำเนินงานในอนาคต แนวโน้มอุตสาหกรรมธุรกิจโรงกลั่นและปิโตรเคมี ภาพรวมธุรกิจของ ไออาร์พีซี ในปีนี้ และความก้าวหน้าของโครงการลงทุนต่างๆ รวมถึงทิศทางกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษกจำนวนผู้เข้าชม : 620 พิมพ์หน้านี้
กลับ