ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-08-27IRPC รับรางวัลบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น Thailand Energy Awards 2018

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) รับมอบรางวัล Thailand Energy Award  2018 ด้านบุคลากรประเภทผู้บริหารโรงงานควบคุมดีเด่น จากกระทรวงพลังงาน โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
        รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ ไออาร์พีซี ในการพัฒนาการมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีเป้าหมายด้านจัดการพลังงานอย่างชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้มุ่งสู่ “ Energy Top Quartile ภายในปี 2563 ” สามารถขับเคลื่อนองค์กร ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำในด้านปิโตรเคมีครบวงจรของเอเชีย
        ไออาร์พีซี ได้ตั้งเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการอนุรักษ์พลังงานและเกิดประโยชน์ในกระบวนการผลิตโดยรวมของทุกโรงงาน และมีการพัฒนาศักยภาพของพนักงานตามแนวคิด “New Employee’s DNA” โดยมุ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าและมีการแก้ไขปัญหาเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานได้ตื่นตัวต่อการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของชาว ไออาร์พีซี ทุกคน

จำนวนผู้เข้าชม : 896 พิมพ์หน้านี้
กลับ