ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-08-23กรรมการผู้จัดการใหญ่ บรรยายพิเศษ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 12

     คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (IRPC) ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ปิโตรเคมี : การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่น 12 จัดโดย สถาบันวิทยาการพลังงานเพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ เปิดมุมมองและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มด้านธุรกิจปิโตรเคมีในระดับประเทศและระดับสากล และนวัตกรรมการนำวัสดุจากธรรมชาติมาเป็นส่วนผสมในการผลิตเม็ดพลาสติกของ ไออาร์พีซี รวมถึงโครงการ Plastic Rights เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการใช้พลาสติกด้วยความรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกในการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า โดยมี ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรต่างๆ ให้ความสนใจเข้ารับฟังเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นภายในงานยังได้จัดแสดงบูธผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์จากนวัตกรรมของ ไออาร์พีซี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ Synergy Hall ชั้น 6  ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร ซี

จำนวนผู้เข้าชม : 947 พิมพ์หน้านี้
กลับ