ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-12-13IRPC ร่วมเปิดตัว สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย

       คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะ Founding Member (1 ใน 15 บริษัทเอกชนผู้ร่วมก่อตั้ง) ร่วมเปิดตัว “สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย” หรือ “Global Compact Network Thailand : GCNT” เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนภายใต้ United Nations Global Compact เครือข่ายของภาคเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยมี คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจากท่าน บัน คี มูน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speaker) ในงานเปิดตัว เน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมมือระดับโลก (Global Partnership) ของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้พันธะสัญญาสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ทั้งนี้ สมาคมฯ ร่วมกันชักชวนคู่ธุรกิจเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตาม 4 ด้าน บรรลุสู่เป้าหมาย SDGs 17 ภายในปี 2030

จำนวนผู้เข้าชม : 671 พิมพ์หน้านี้
กลับ