ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2018-12-07กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ร่วมเสวนาในงาน “CSR Club Conference 2018”

     คุณสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาในงาน “CSR Club Conference 2018”  หัวข้อ “Sustainability, Change leadership & Collaboration: From the why to the how” ร่วมกับ คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ ผู้ช่วยบริหารงาน ประธานคณะผู้บริหาร  เครือเจริญโภคภัณฑ์/หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น และ คุณชลธร ดำรงศักดิ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์  แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
     โดยมีเนื้อหาการเสวนาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ IRPC ที่ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการลำไทรโยงโมเดล เป็นต้น IRPC ให้ความสำคัญกับชุมชนและสังคมไปจนถึงระดับประเทศ และต้องการให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  บริษัทฯ จึงได้มีนโยบายในการกำหนดงบประมาณด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ชัดเจนในแต่ละปี เป็นอัตราร้อยละ 3 ของผลกำไรสุทธิเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี เนื่องจากการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นงานที่ต้องดำเนินการอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชนและสังคม
จำนวนผู้เข้าชม : 586 พิมพ์หน้านี้
กลับ