ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-07-05IRPC มอบผลิตภัณฑ์พลาสติก Random Copolymer Polypropylene ให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ

      เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบแผ่นพลาสติกชนิด Random Copolymer Polypropylene จำนวน 10,500 แผ่น (ผลิตจากเม็ดพลาสติกจำนวน 28 ตัน) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ไออาร์พีซีวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ เพื่อนำไปใช้ผลิตเบ้าขาเทียมแบบโปร่งแสง ซึ่งช่างทำขาเทียมจะสามารถมองเห็นการแนบของตอขากับเบ้าขาเทียม ทำให้สามารถผลิตขาเทียมที่ผู้พิการสามารถสวมใส่ได้อย่างพอดี ลดอาการเจ็บปวดเวลาสวมใส่ และลดระยะเวลาในการผลิตขาเทียมในแต่ละครั้ง โดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
       ไออาร์พีซี ดำเนิน “โครงการขาเทียม” ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ มาตั้งแต่ปี 2554 โดยบริจาคเม็ดพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ ปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อให้มูลนิธิฯ มีวัตถุดิบเพียงพอในการผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการขาขาด โดยก่อนจะนำส่งเม็ดพลาสติกให้แก่มูลนิธิขาเทียมฯ เม็ดพลาสติกเหล่านั้นจะต้องถูกนำไปรีดให้เป็นแผ่นตามขนาดที่ทางมูลนิธิฯ กำหนดเสียก่อน โดย บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - EPG ลูกค้าของบริษัทฯ ได้ทำการรีดเม็ดพลาสติกที่บริษัทฯ จะบริจาคให้แก่มูลนิธิฯ ให้เป็นแผ่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และในครั้งนี้ คุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงส์ ผู้จัดการฝ่ายขายปิโตรเคมี  เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับมอบแผ่นพลาสติกจาก คุณธีระวัฒน์ วิทูรปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และแสดงความขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนและมีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา
 

จำนวนผู้เข้าชม : 903 พิมพ์หน้านี้
กลับ