ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-07-25IRPC เจ้าภาพจัดประชุมองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

      เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC ในฐานะผู้นำกลุ่มธุรกิจพลังงานน้ำมัน/โรงกลั่นน้ำมัน ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรภาคธุรกิจชั้นนำ ได้แก่ TOYOTA, SCB, SCG และ DOW Thailand ในการประชุม Exclusive Committee โดยได้รับเกียรติจากคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) เป็นประธานในการประชุม เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ TBCSD ที่จะประสานให้เกิดความร่วมมือในการทำงานระหว่างองค์กรสมาชิกทั้ง 38 องค์กร ร่วมสร้างความเข้มแข็งและสร้างเครือข่ายการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสานต่อกิจกรรมและโครงการด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีความต่อเนื่อง ถือเป็นการแสดงจุดยืนของการเป็นผู้นำในภาคธุรกิจ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ธุรกิจในประเทศไทยมีความยั่งยืน และประสบความสำเร็จ  และพร้อมเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกที่ยั่งยืนต่อไป

จากซ้าย: คุณปิยดา จงพยุหะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร IRPC ดร.ส่งเกียรติ  ทานสัมฤทธิ์  ที่ปรึกษาTBCSD คุณชลธร ดำรงศักดิ์ กรรมการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทย คุณฉัตรชัย เลื่อนพลเจริญ ประธานบริหาร Dow Thailand Group คุณนินนาท ไชยธีระภิญโญ ประธานคณะกรรมการ TOYOTA  คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานTBCSD คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่  SCG คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ IRPC และ คุณศิริบรรจง อุทโยภาส ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Office, SCB

จำนวนผู้เข้าชม : 767 พิมพ์หน้านี้
กลับ