ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

2019-09-16IRPC สร้างความเชื่อมั่นด้านการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ รับ 4 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562

    คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่  คุณวีรวัฒน์ ศรีนรดิษฐ์เลิศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร คุณประนาช โกศายานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิต และ คุณรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานโครงสร้างสาธารณูปโภคและโลจิสติกส์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2562 (The Prime Minister's Industry Award 2019) จากกระทรวงอุตสาหกรรมจำนวน 4 รางวัล โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้มอบ ในโอกาสที่ โรงงานแปรสภาพคอมไบน์แก๊สออยล์ (DCC & VGO) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการเพิ่มผลผลิต โรงกลั่นน้ำมัน (ADU2) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการการจัดการพลังงาน  โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ และโรงงานผลิตเอทธิลีน (ETP) ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม
   ซึ่งทั้ง 4 รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า IRPC มีผลงานดีเด่นด้านการบริหารจัดการตามแนวทางการปฎิบัติการที่เป็นเลิศ ดำเนินงานโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินธุรกิจด้วยความสมดุลระหว่าง การสร้างผลกำไร สิ่งแวดล้อม และสังคม นอกจากนี้ภายในงาน ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของ IRPC รวมทั้งบูธของผู้ที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

จำนวนผู้เข้าชม : 473 พิมพ์หน้านี้
กลับ