ธุรกิจปิโตรเลียม

ดำเนินธุรกิจในด้านบริหารจัดการและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจปิโตรเคมี

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ดูเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเชิงนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ ตอบสนองความต้องการและสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า
ธุรกิจของ IRPC

ธุรกิจ IRPC

“ไออาร์พีซี” เป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโรงกลั่นน้ำมัน และโรงงานปิโตรเคมีตั้งอยู่ย่านชายฝั่งทะเล ภาคตะวันออก ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นเขตประกอบการอุตสาหกรรมภายใต้การจัดการของบริษัทฯ พร้อมธุรกิจบริหารและจัดการทรัพย์สิน ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าในจังหวัดระยอง และจังหวัดอื่นๆ กว่า 10,000 ไร่ ประกอบด้วย สาธารณูปโภคพื้นฐานที่สนับสนุนการดำเนินธุรกิจทั้งท่าเรือน้ำลึก คลังน้ำมัน และโรงไฟฟ้า

นวัตกรรม

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาน้ำมัน
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo