One of three columns
One of three columns
One of three columns

Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC Smart Farming ผนึก ม.เกษตรฯ กำแพงแสน นำวิชาการเทคโนฯ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรคนพิการ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564  คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บาทหลวงอุทัย ถาวร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ ในการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาด้านการปลูกพืช การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร มาใช้ในโครงการ IRPC Smart Farming ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้  และต้นแบบ Smart Farming สำหรับคนพิการ รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับศูนย์ฯ และคนพิการในโครงการ

โครงการ IRPC Smart Farming เป็นการทำการเกษตรแบบผสมผสานเทคโนโลยี ที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลัก ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด  โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากจนเกินไป นำมาปรับใช้งานให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึง ผู้สูงอายุ และผู้ดูแลคนพิการติดเตียงที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรกรรม เพื่อนำไปสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ตลอดจนพัฒนาให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการฯ แห่งนี้ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

อ่าน 2130 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC รุดหน้าโครงการ “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” เดินสายมอบชุด PPE

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 คุณอภิชิต วงษ์พานิช รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี พร้อมผู้บริหารและพนักงาน สายงานปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมทำกิจกรรม “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” โดยได้มอบชุดป้องกันการติดเชื้อ หรือ PPE และแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในการรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยมี นายแพทย์สุกิจ บรรจงกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และ นายแพทย์วิชาญ โชคเรืองสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริหาร โรงพยาบาลระยอง เป็นผู้รับมอบ

โครงการ IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน รวมพลังน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ได้ เปลี่ยน งบประมาณการเลี้ยงฉลองในโอกาสประสบความสำเร็จจากผลประกอบการไตรมาส 1/2564 มาเป็น ปัน พลังน้ำใจของพวกเรา จัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ อาหาร และน้ำดื่ม มอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพี่น้องชาวไทย สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

อ่าน 2215 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC “เปลี่ยน เพื่อ ปัน” ส่งมอบความสดชื่นให้นักรบชุดขาว

สำนักกิจการองค์กรร่วมกับสำนักตรวจสอบภายใน ไออาร์พีซี ส่งมอบน้ำส้มคั้นสดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ที่เสียสละในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ได้มีกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมี คุณศิรสิทธิ์ แดงสด รองผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

อ่าน 2060 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

ไออาร์พีซี ส่งต่อความห่วงใย ร่วมสู้ภัยโควิด-19

จากสถานการณ์ปัจจุบัน พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้นแม้แต่ในทัณฑสถาน ผู้ต้องขังที่เป็นผู้ป่วยเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน  บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ได้แก่ กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ จำนวน 1,000 ใบ  ถังขยะสีแดงแบบลดการสัมผัสด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถัง ขนาด 120 ลิตร จำนวน 20 ใบ และแอลกอฮอล์ จำนวน 100 ลิตร สำหรับใช้ในโรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลราชทัณฑ์ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนดูแลผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยมาตรฐานการควบคุมและรักษาโรค เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกทัณฑสถาน โดยคำนึงถึง “สิทธิมนุษยชน” เป็นสำคัญ โดย คุณกฤษฎา ประภัศรานนท์ ผู้ชำนาญการ ส่วนบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการสัมพันธ์ เป็นตัวแทน ไออาร์พีซี ส่งมอบให้กับ นายแพทย์ วัฒน์ชัย มิ่งบรรเจิดสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564  ณ ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ กรมราชทัณฑ์

อ่าน 2164 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC สนับสนุนงบประมาณสร้างโรงพยาบาลสนาม

ไออาร์พีซี  สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท มอบให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสร้างโรงพยาบาลสนาม ในการรับมือและต่อสู้กับ COVID-19 โดยมี พล.ต.ต.ทวีศิลป์  เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ และกรรมการมูลนิธิ โรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พล.ต.ต.ทรงชัย สิมะโรจน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ โรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ.พล.ต.ต.พงศ์ธร  สุโฆสิต นายแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ

อ่าน 1582 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC มอบถังน้ำมันเปล่า สนับสนุนภารกิจกรมป่าไม้ ใน “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า”

คุณอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ รับมอบถังน้ำมันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้ว ขนาด 200 ลิตร จำนวน 318 ถัง จากคุณอาริสรา สุธาสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC  ภายใต้ “โครงการถังน้ำใจดับไฟป่า” เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนควบคุมไฟป่า ได้นำไปใช้ประโยชน์เป็นแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่สูง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งแนวทางหนึ่งในการช่วยป้องกันการลามไฟของไฟป่า คือการสร้างแนวกันไฟโดยการใช้ถังน้ำมันเปล่ารองรับน้ำฝนสำรองไว้ใช้ควบคุมไฟป่า เพื่อป้องกันการประทุหรือการกลิ้งของถ่านไม้และตอไม้

IRPC ตระหนักถึงภารกิจอันสำคัญยิ่งของกรมป่าไม้เพื่อปกป้องผืนป่าของประเทศ ประกอบกับบริษัทฯ มีแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่า (เหยี่ยวไฟ) ที่จัดตั้งโดยสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรและธรรมชาติ ให้มีอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ IRPC จึงขอมอบถังน้ำมันเปล่าที่ไม่ใช้งานแล้ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาปัญหาไฟป่า ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ที่สร้างความเสียหายต่อผืนป่า สัตว์ป่า ชุมชน และส่งผลกระทบต่อปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อคนทั้งโลก เพราะไฟป่าก่อให้เกิดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณมากขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ และในขณะเดียวกันปัญหาโลกร้อนก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไฟป่าด้วยเช่นกัน จากอุณหภูมิที่สูงขึ้นและความแห้งแล้ง หากสามารถหยุดหรือป้องกันไฟป่าได้ ก็จะสามารถปกป้องผืนป่า  และทรัพยากรธรรมชาติให้คงไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ สภาพภูมิอากาศ รวมถึงบรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้อีกด้วย

อ่าน 1124 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC – Innobic (Asia) ร่วมทุนจัดตั้ง Innopolymed

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ภญ. อำพร เจริญสมศักดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น 100%) และ นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ แผนและพัฒนาธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาร่วมทุนเพื่อจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด  เร่งเดินหน้าสร้างโรงงานผลิตผ้าไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) อาทิ ผ้าที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown ภายในไตรมาส 3 ปี 2564 ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 ซึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบาย Thailand 4.0 ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ครบวงจร มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย และสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

ทั้งนี้ ผ้าไม่ถักทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ โดยมีลักษณะเส้นใยขนาดเล็กและละเอียดในระดับไมโครเมตร มีคุณสมบัติการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดพิเศษ (PP melt blown grade) ที่บริษัท ไออาร์พีซี วิจัยและพัฒนาเป็นผู้ผลิตแห่งแรกในประเทศไทย

อ่าน 3766 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานกรรมการบริษัทฯ คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  ผู้บริหาร และพนักงาน IRPC ร่วมให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ  ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

การจัดงานดังกล่าว ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงการดำเนินการประชุมอย่างกระชับ ซึ่งผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการทำกิจกรรมมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ “มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก” เพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจให้แก่ผู้ป่วยเด็กยากจนทั่วประเทศ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกปีอีกด้วย

อ่าน 2164 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

IRPC ร่วมสืบสานประเพณีไทยในงานบุญเทศน์มหาชาติ

บริษัทฯ ร่วมกับชุมชนบ้านปลวกเกตุ ดำเนินกิจกรรมแห่ขบวนผ้าป่าสามัคคีในงานเทศน์มหาชาติวัดปลวกเกตุ ตำบลเชิงเนิน จังหวัดระยอง ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 เพื่อส่งเสริมจริยธรรมองค์กรตามโครงการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีทำบุญร่วมกันชุมชนรอบพื้นที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป งานบุญเทศน์มหาชาติครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี จำนวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณะโบสถ์ของวัดปลวกเกตุ

พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื่อกันว่า งานบุญเทศน์มหาชาติเป็นการทำบุญใหญ่มีอานิสงส์มาก ได้ทราบถึงพระชาติอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า ตลอดจนเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

อ่าน 1049 ครั้ง
Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [slug] => news-event-th
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => category
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 731
      [filter] => raw
      [cat_ID] => 8
      [category_count] => 731
      [category_description] => 
      [cat_name] => ข่าวประชาสัมพันธ์
      [category_nicename] => news-event-th
      [category_parent] => 0
    )

)

ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเซีย) ประกาศร่วมทุนจัดตั้งบริษัท “อินโนโพลีเมด” รุกตลาดอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) (ไออาร์พีซี) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ผ่านมา ได้มีมติอนุมัติจัดตั้ง “บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไออาร์พีซี และ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) เพื่อผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เป็นต้น นับเป็นก้าวสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนำเข้าวัตถุดิบ เพิ่มเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขันการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยให้ทัดเทียมกับสากล คาดว่าจะเริ่มจำหน่ายเชิงพาณิชย์ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564

บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด” จัดตั้งขึ้นด้วยทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท โดย ไออาร์พีซี ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 60 และอินโนบิก (เอเซีย) ถือหุ้นร้อยละ 40 เพื่อดำเนินธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ แผ่นกรองหน้ากากอนามัยที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown”

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด หรือ อินโนบิก (เอเซีย) กล่าวว่า “การจัดตั้ง บริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการรุกเดินหน้าการลงทุนธุรกิจ Life Science ของกลุ่ม ปตท. โดยผสานความรู้ด้านวัสดุศาสตร์กับความรู้ด้านการแพทย์และสุขภาพของทั้งสองบริษัทมารวมกัน ขับเคลื่อนธุรกิจการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็น 1 ใน 4 กลุ่มธุรกิจใหม่ในด้าน Life Science ของ ปตท. ทั้งนี้ เป้าหมายสำคัญของการลงทุนครั้งนี้ คือ การสร้าง Product Champion ที่สามารถต่อยอดเป็นวัสดุและชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพอื่น ๆ ลดการพึ่งพาการนำเข้า และส่งเสริมนโยบายการพัฒนา New S-Curve ทางด้าน Medical Technology ของประเทศไทย”

คุณชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ ไออาร์พีซี กล่าวว่า “ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการขยายธุรกิจโดยต่อยอดนวัตกรรมให้เกิดประโยชน์กับประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจสุขภาพ สุขอนามัยและการแพทย์  ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นโอกาส    ในการสร้างนวัตกรรมเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษไปสู่ Smart Material ที่ตอบสนองผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง ยังเป็นการขยายผลความร่วมมือทางธุรกิจที่มีอยู่ อาทิ บริษัท วชิรแล็บเพื่อสังคม จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการกลางที่ให้บริการทดสอบคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

สำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown มีลักษณะเส้นใยขนาดเล็ก และละเอียดในระดับนาโนเมตรถึงไมโครเมตร มีคุณสมบัติในการกรองที่มีประสิทธิภาพสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีนชนิดพิเศษ (PP melt blown grade) ที่บริษัท ไออาร์พีซี วิจัยและพัฒนาเป็นผู้ผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

ไออาร์พีซี และ อินโนบิก (เอเซีย) เชื่อว่าการร่วมทุนจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จำกัด ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขให้กับประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 สู่การเป็น Medical Hub รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย และสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในที่สุดสำหรับโรงงานผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven Fabric) ที่ขึ้นรูปด้วยวิธี Melt Blown นี้จะตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี จังหวัดระยอง คาดว่าจะเริ่มผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564

อ่าน 3391 ครั้ง
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo