เกี่ยวกับ IRPC

การรับรอง

ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO9001 :2015

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การพัฒนา และการผลิต

 1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐาน และผสมที่ต้องเติมแต่งสี
 2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
 3. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 4. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 5. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน
 7. ผลิตภัณฑ์เคมีระดับนาโน กลุ่มโลหะออกไซด์ สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
15 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2564
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง

 1. การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง และคลังน้ำมันระยอง
 2. การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ณ คลังน้ำมันอยุธยา และคลังน้ำมันชุมพร
15 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2564
บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น 14 กันยายน 2561 – 13 กันยายน 2564
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้ 15 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2564

ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การพัฒนา และการผลิต

 1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐานและผสมที่ต้องเติมแต่งสี
 2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
 3. ผลิตภัณฑ์พีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)
 4. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 5. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 7. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน
 8. ผลิตภัณฑ์เคมีระดับนาโน กลุ่มโลหะออกไซด์ สำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
15 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2564
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การพัฒนา และการผลิต

 1. การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9 และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน
 2. การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค
7 กันยายน 2561 – 6 กันยายน 2564
 1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม)
 2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 3. การผลิตกำมะถันเหลว
 4. การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์
14 กันยายน 2561 – 13 กันยายน 2564
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)
TIS18001/มอก.18001

11 กันยายน 2561 – 10 กันยายน 2564

ISO 45001

11 กันยายน 2561 – 10 กันยายน 2564

 1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
 2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
TIS18001/มอก.18001

10 กันยายน 2561 – 22 ธันวาคม 2563

ISO45001

10 กันยายน 2561 – 9 กันยายน 2564

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร TIS18001/มอก.18001

11 กันยายน 2562– 10 กันยายน 2565

ISO45001

10 กันยายน 2561 – 9 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น 7 กันยายน 2561 – 6 กันยายน 2564
บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้ 15 กันยายน 2561 – 14 กันยายน 2564

ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS18001:2554, ISO45001 :2018

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

 

การพัฒนา และการผลิต

 1. เม็ดพลาสติกโพลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE) สีพื้นฐานและผสมที่ต้องเติมแต่งสี
 2. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี ที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4 และ CD1
 3. ผลิตภัณฑ์พีทีเค คะตะลิสต์ (PTK Catalyst)
 4. เม็ดพลาสติกอะคโลไนไทรล์ บิวทะไดอีน สไตรีน (ABS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 5. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 6. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานและผสมที่เติมแต่งสี
 7. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน ชนิดขยายตัวได้ (EPS) สีพื้นฐาน
TIS18001/มอก.18001

11 ธันวาคม 2561 – 10 ธันวาคม 2564

ISO45001

24 กันยายน 2561 – 23 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 1. การผลิตเบนซีน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน เอทิลเบนซีน สไตรีน สารอะโรเมติก C9  และเอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน
 2. การผลิตเอทิลีน โพรพิลีน บิวทาไดอีน และอะเซทิลีน แบล็ค
TIS18001/มอก.18001

8 มกราคม 2562 – 7 มกราคม 2565

ISO45001

24 กันยายน 2561 – 23 กันยายน 2564

 1. การพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (วิธีการกลั่นและวิธีการผสม
 2. การรับ การเก็บ และการจ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 3. การผลิตกำมะถันเหลว
 4. การพัฒนาและการผลิตน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์ โปรเซส ออยล์ และสแล็คแวกซ์
TIS18001/มอก.18001

11 ธันวาคม 2561 – 10 ธันวาคม 2564

ISO45001

24 กันยายน 2561 – 23 กันยายน 2564

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
 1. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ แนฟทาหนัก โพรเพน บิวเทน ส่วนประกอบน้ำมันดีเซล แนฟทาเบา ก๊าซเชื้อเพลิง และน้ำมันข้น
 2. การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ได้แก่ โพรพิลีน เอทิลีน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จาก Residue Deep Catalytic Cracking (ไฮโดรเจน และกำมะถันเหลว)
TIS18001/มอก.18001

11 กันยายน 2561 – 10 กันยายน 2564

ISO 45001

11 กันยายน 2561 – 10 กันยายน 2564

 1. การให้บริการท่าเทียบเรือขนถ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สินค้าเทกอง
 2. การผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
TIS18001/มอก.18001

10 กันยายน 2561 – 22 ธันวาคม 2563

ISO45001

10 กันยายน 2561 – 9 กันยายน 2564

การรับ การเก็บ และการจ่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเคมีภัณฑ์ ณ คลังน้ำมันพระประแดง คลังน้ำมันอยุธยา คลังน้ำมันระยอง และคลังน้ำมันชุมพร TIS18001/มอก.18001

11 กันยายน 2562– 10 กันยายน 2565

ISO45001

10 กันยายน 2561 – 9 กันยายน 2564

บริษัท น้ำมัน ไออาร์พีซี จำกัด การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น TIS18001/มอก.18001, BS OHSAS18001

24 มกราคม 2560 – 23 มกราคม 2563

บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำกัด การออกแบบและการพัฒนา และการผลิต polyether polyols, polyester polyols, prepolymer, polyurethane systems และCASE products (coatings, adhesives, sealant และ elastomer) และการบริการเพื่อการนำไปใช้ TIS18001/มอก.18001, BS OHSAS18001

10 มกราคม 2560 – 9 มกราคม 2563

ใบรับรองระบบการจัดการพลังงาน ISO50001 :2011

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) การผลิต

 1. เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) สีพื้นฐานที่หน่วยผลิต PP1, PP2, PP3, PP4
 2. เม็ดพลาสติกอะคริโลไนไทรล์สไตรีน (SAN) สีพื้นฐานที่หน่วยผลิต SAN1,และ SAN2
 3. เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (PS) สีพื้นฐานที่โรงงาน PS
 4. ผลิตภัณฑ์เอทิลีน โพรพิลีน และบิวทาไดอีน ที่โรงงาน ETP
 5. ผลิตภัณฑ์โพรพิลีน ที่โรงงาน PRP
 6. ผลิตภัณฑ์อะเซทิลีน แบล็ค ที่โรงงาน ACB
 7. ผลิตภัณฑ์เบนซิน โทลูอีน มิกซ์ไซลีน สารอะโรเมติก C9 และ เอทิลเบนซีน ริช มิกซ์ไซลีน ที่โรงงาน BTX
 8. ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นพื้นฐาน แอสฟัลต์ซีเมนต์ รับเบอร์โปรเซสออยล์ และ สแล็คแวกซ์ ที่โรงงาน  LUBE
7 กันยายน  2561 – 8 ธันวาคม 2563

Automotive Quality Management System IATF 16949 :2016

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) Design and manufacture of Natural colour and Colour compounded of polypropylene (PP) and Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) Resin 14 กันยายน 2561 – 13 กันยายน 2564

การรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบและสอบเทียบ : มอก 17025-2548 , ISO/IEC 17025 : 2005

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (ระยอง) 20 ตุลาคม 2560 – 19 ตุลาคม 2563

 

ความสามารถห้องปฎิบัติการทดสอบ (พระประแดง)

 

21 ตุลาคม 2559 – 20 ตุลาคม 2562
ศูนย์มาตรวิทยา

ความสามารถของการสอบเทียบ

29 มีนาคม 2561 – 28 มีนาคม 2564

การรับรองฮาลาล

บริษัท ขอบข่ายใบรับรอง ต่ออายุการรับรอง
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หนังสือรับรองฮาลาล

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE)

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีโพรพิลีน (PP)

9 มกราคม 2562 – 8 มกราคม 2563

ใบรับรองฉลากลดคาร์บอน

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง
IRPC PE.IRPC.I-2010.I.15.94

PE.IRPC.II-2010.I.15.82

PE.IRPC.III-2010.I.22.16

PE.IRPC.IV-2010.I.20.91

PE.IRPC.V-2010.I.16.56

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : KI Process

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) : K2 Process

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Homo Polymer

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Random Copolymer

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) ชนิด Block Copolymer

25 สิงหาคม 2553
THAI ABS PE.TABS.I-2010.I.17.77

PE.TABS.II-2010.I.17.45

PE.TABS.III-2010.I.17.87

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด High Impact Polystyrene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน (Polystyrene ; PS) ชนิด General Purpose Polystyrene

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนที่ขยายตัวได้ (Expandable Polystyrene ; EPS)
ชนิด STANDARD TYPE และชนิด SELF EXTINGUISHING

26 เมษายน 2554

หน่วยงานให้การรับรอง : TGO (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย)

ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว

บริษัท ผลิตภัณฑ์ ขอบข่ายใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง
IRPC PTK (CP) อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8 มิถุนายน 2554
EBSM อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ETP อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
BTX อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
HDPE อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ACB อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
LBOP อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
CD1 อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
THAI ABS PS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

8 มิถุนายน 2554
EPS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
ABS อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554
CCM อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

24 สิงหาคม 2554

หน่วยงานให้การรับรอง : กระทรวงอุตสาหกรรม

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo