แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ

แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ต่างๆ ผลิตจากเอทิลแอลกอฮอล์ มากกว่า 70%  และส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ น้ำ กลีเซอรีน แต่งกลิ่นและสี ผลิตโดยสายนวัตกรรมและปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ IRPC เพื่อส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo