รางวัลการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประเภทองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้องค์กรอื่น ๆ ในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืน

รางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน จากกรมคุ้มครองสิทธิแ […]

IRPC ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ

IRPC ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ จากหอการค้าไทยจากการเป็นบริษัทที่นำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

IRPC ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจ […]

รางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ ( ป.ป.ช.)

รางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและ ( ป.ป.ช.) มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ที่มีการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสำคัญกับหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล

รางวัลองค์กรโปร่งใส จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการท […]

รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562

รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 ประเภทองค์กรธุรกิจ ที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นในเรื่องการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน จาก กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

รางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 […]

รางวัล “Change Agent Award”

รางวัล “Change Agent Award” จากการเป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีในการดำเนินธุรกิจโปร่งใสตลอด Supply โดยได้ชักชวนคู่ค้าให้มาเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับโครงการ CAC จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติการของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC)

รางวัล “Change Agent Award” จากการเป็นแบบอย่างองค์กรที่ […]

รางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562

รางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 จากหอการค้าไทย ด้วยเป็นบริษัทที่มีการนำหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน

รางวัล “ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประ […]

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring) หรือ 5 ตราสัญลักษณ์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 และติดหนึ่งใน TOP QUARTILE ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 10,000 MB ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ( Corporate Governance Report : CGR ) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( Thai Institute of Directors : IOD ) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ตลท.)

บริษัทฯ ได้รับผลประเมินในการจัดอันดับอยู่ในระดับดีเลิศ […]

รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards

รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards เป็นครั้งที่ 2  ในฐานะบริษัทจดทะเบียนไทยที่ได้รับผลการประเมินในระดับ TOP 50 ของบริษัทที่มี CG ดีที่สุดในอาเซียน ตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard 2017 โดยมี 6 ประเทศที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

รางวัล ASEAN Corporate Governance Awards เป็นครั้งที่ 2 […]

รางวัล The Best Corporate in Asia 2016

รางวัล The Best Corporate in Asia 2016 ประเภท Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance จากนิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัล The Best Corporate in Asia 2016 ประเภท Asia’s Ou […]

IRPC รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re – Certification)

IRPC รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re – Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (CAC; Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption) และเป็นปีแรกที่ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จำกัด ได้รับการรับรอง เป็นสมาชิก CAC

IRPC รับมอบใบประกาศรับรองใหม่ (Re – Certification) ในฐา […]

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2017

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2017 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Co […]

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นรางวัลเกียรติยศที่แสดงถึงคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงและเป็นความภาคภูมิใจของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน IRPC ทุกคน

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จาก สำนัก […]

รางวัล The Best Corporate in Asia  2015 ประเภท  Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance

รางวัล The Best Corporate in Asia  2015 ประเภท  Asia’s Outstanding Company on Corporate Governance

รางวัล The Best Corporate in Asia  2015 ประเภท  Asia’s […]

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Corporate Governance 2016 จากสถาบัน Institute of Directors (IOD) ประเทศอินเดีย

รางวัล Golden Peacock Global Award for Excellence in Co […]

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559  (NACC Integrity Awards)

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559 (NACC Integrity Awards) เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.

รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ประจำปี 2559  (NACC Integrity […]

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน