การกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

“ บริษัทปิโตรเคมี ชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563 ”

 

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo