การกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

“ บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย ”

 

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo