การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

ASEAN TRADING LINKการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน

ตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มอาเซียน 7 แห่ง ประกอบด้วย ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ โฮจิมินท์ ฮานอย และไทย มีเป้าหมายร่วมกันที่จะยกระดับหุ้นให้เป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการยอมรับ จากนักลงทุนทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน โดยจะมีการเชื่อมโยงระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างตลาดหลักทรัพย์ในอาเซียน เพื่อให้นักลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างประเทศได้สะดวกยิ่งขึ้น การเชื่อมโยง ASEAN Trading Link จะเริ่มจากตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่งแรก ได้แก่ สิงคโปร์(SGX) มาเลเซีย (BM) และไทย (SET) เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์อาเซียนเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 30 หลักทรัพย์อาเซียน

หลักทรัพย์ไทยใน ASEAN Trading Link

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo