นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

“ บริษัทปิโตรเคมีชั้นนำของเอเชีย ภายในปี 2563 ”

© Copyright 2019 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo