นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

วิสัยทัศน์

“ บริษัทปิโตรเคมีครบวงจรชั้นนำของเอเชีย”

© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo