การยกระดับการกำกับดูแลกิจการ

โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียน

ไออาร์พีชี แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีความเป็นมืออาชีพ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้มีการสำรวจและวัดผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปรียบเทียบกับมาตรฐานสากล รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและมาตรการในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ไทย โดยกรอบในการพิจารณา แบ่งออกเป็น 5 หมวด ดังนี้

 • สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)
 • การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of Shareholders)
 • การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Roles of Stakeholders)
 • การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
 • ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities)

ทั้งนี้ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้สมัครเข้าร่วมโครงการสำรวจ CGR ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รับผลประเมิน CGR ดังนี้

การสำรวจ CGR ถือเป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่งในการกระตุ้นให้บริษัทฯ จดทะเบียนสนใจต่อการปฏิบัติตามหลัก CG
เป็นประเด็นที่นักลงทุนทั่วไปให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากขึ้น

(รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thai-iod.com/th)

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถเลือกตั้งคำยินยอมการใช้คุกกี้ได้โดยคลิก “การตั้งค่าคุกกี้” การตั้งค่าคุกกี้

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

  คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

ยินยอมตัวเลือกของฉัน