ผ้าสปันบอนด์ PP เกรดพิเศษ สำหรับผลิตชุด PPE

ผ้าสปันบอนด์ ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene หรือ PP เกรด 1105RC, 1105SC เกรดพิเศษผลิตเป็นผ้าใยสังเคราะห์ที่ไม่ได้ผ่านการถักทอจากเส้นด้าย แต่ผลิตจากไฟเบอร์ที่ผ่านกระบวนการควบกลั่น  โดยนำเส้นใยไฟเบอร์มาเรียงรวมกัน และพิมพ์นูนขึ้นรูป จนกระทั่งมีผิวสัมผัสเสมือนผ้า แต่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และฉีกขาดได้ยาก และนำไปเคลือบสารกันน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลว สารคัดหลั่ง หรือเลือดซึมผ่าน เหมาะสำหรับใช้ผลิตชุด PPE  (Personal Protective Equipment) ได้แก่  ชุดเครื่องแต่งกาย หน้ากากอนามัย ถุงคลุมรองเท้า ป้องกันการสัมผัสกับเชื้อโรค ลดโอกาสการติดเชื้อ

IRPC ร่วมกับ บริษัท นารูลา นันวูเว่น จำกัด บริษัท ไทยฟอร์โมซา พลาสติก อินดัสทรี จำกัด และ บริษัท บุญเจริญการทอ จำกัด และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ร่วมกันต่อยอดพัฒนาผ้าสปันบอนด์ ให้มีคุณสมบัติกันน้ำและสารคัดหลั่ง คุณภาพเทียบเท่าผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศ

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save