พลาสติกคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

พลาสติกคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแรงดันลบ ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคฟุ้งกระจายในขณะขนย้ายผู้ป่วย คลุมเตียงด้วยพลาสติกที่มีคุณสมบัติความเหนียว แข็งแรงทนทานสูง ผลิตจากเม็ดพลาสติก Polypropylene (PP) เกรด 1102K เคลือบด้วยสารชนิดพิเศษ

IRPC ร่วมกับ บริษัท เอเซีย โพลีแซคส์ จำกัด ผู้ผลิตถุงกระสอบสานพลาสติกรายใหญ่ของประเทศไทย และเป็นหนึ่งในบริษัทคู่ค้าที่สำคัญของ IRPC และคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ต่อยอดพัฒนานวัตกรรมพลาสติกคลุมเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อแบบแรงดันลบ ช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ด้วยต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าพลาสติกต้นแบบถึงเกือบ 3 เท่าตัว สามารถใช้ครั้งเดียวทิ้ง ช่วยลดระยะเวลาการทำความสะอาด กรณีเร่งด่วน และเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • Strictly Neccessary Cookies
    Always Active

    These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

  • Analytical/Performance Cookies

    These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save