อาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room)

อาคารตรวจคัดกรองโรค (Modular Diagnosis Room) เป็นอาคารตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบบ One Stop Service คิดค้นและออกแบบโดยทีมวิศวกร IRPC (ร่วมกับบุคลากรทางการแทพย์โรงพยาบาลระยอง) ประกอบด้วยห้องแรงดันบวก และห้องแรงดันลบ (ห้องคลีนรูมแบบ Negative Pressure) ซึ่งอากาศในห้องแรงดันลบ ถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า จึงไม่ไหลออกจากห้อง เมื่อมีการเปิด-ปิดประตู ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่บริเวณอื่นในระหว่างการตรวจรักษา เพราะตามปกติ อากาศจะไหลจากพื้นที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปสู่พื้นที่ที่มีความดันอากาศต่ำกว่า อาคารตรวจคัดกรองโรคมีขนาด 5 x 16 x 2.5 เมตร (กว้างxยาวxสูง) ประกอบด้วย

 1. ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แบ่งเป็น 2 ฝั่ง ได้แก่ ฝั่งแพทย์เป็น ห้องแรงดันบวก และฝั่งผู้ป่วยเป็นห้องแรงดันลบ 3 ห้อง
 2. ห้องงานเวชระเบียนแรงดันบวก 1 ห้อง
 3. ห้องจ่ายยาแรงดันบวก 1 ห้อง
 4. พื้นที่พักรอพร้อมห้องน้ำ 2 ห้อง

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
 • Strictly Neccessary Cookies
  Always Active

  These are cookies that are necessary for the website to function and enable you to use any features on our website.

 • Analytical/Performance Cookies

  These cookies collect website visit behavior, including statistical data related to your on-site visit and behavior. This helps you find what you are looking for easily and helps us understand your interest and measure the performance of our advertisements.

Save