2563-04-1

IRPC ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จ.อุดรธานี จัด “พิธีเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตร”

IRPC ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ จังหวัดอุดรธานี โดยจัด “พิธีเปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ทางการเกษตรสำหรับ คนพิการ” และส่งมอบอ่างเก็บน้ำ ณ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา คนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี บ้านศรีวัฒนา ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี พร้อมทั้งเดินหน้าผลักดันโครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ต้นแบบบริหารจัดการน้ำชุมชน มุ่งเน้นการทำประโยชน์ให้กับสังคม โดยนำประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง มาช่วย แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ

สำหรับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ สังฆมณฑลอุดรธานี เป็นพื้นที่ที่ IRPC ได้ดำเนินโครงการสร้างอาชีพคนพิการ มาตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันได้เปิดให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการเข้ามาประกอบอาชีพทั้งด้านการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ แต่ทางศูนย์ฯ ยังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง ทำให้คนพิการต้องหยุดทำงานและ ขาดรายได้เลี้ยงชีพ IRPC จึงได้นำนวัตกรรม องค์ความรู้ รวมทั้งบุคลากรที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำในเขตประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง มาช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลนน้ำ

โครงการ “ลำไทรโยงโมเดล” ณ ศูนย์ส่งเสริมคนพิการฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อปี 2562 ได้แก่ การขุดลอกและ ขยายอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน 2 อ่าง ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 4.6 KW พร้อมก่อสร้างอาคารเพื่อใช้กับเครื่องสูบน้ำและวางท่อส่งน้ำ การติดตั้งแทงค์เก็บน้ำบนดิน จำนวน 12 แทงค์ เพื่อกระจายน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและ เลี้ยงสัตว์ พร้อมทั้งปรับปรุงห้องน้ำสำหรับคนพิการและสร้าง ทางลาด ตามแบบมาตรฐานอารยสถาปัตย์ ฯลฯ เพื่อให้ศูนย์ฯ มีน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาลผลิต ช่วยสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ


Other News&Event

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    Always Active

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

Save