2565-03-28

IRPCT ร่วมกับ ARUN PLUS ยกระดับอาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ดร. ปรีดา บุญศิลป์ ผู้จัดการใหญ่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี หรือ IRPCT และ คุณเอกชัย ยิ้มสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อรุณพลัส จำกัด หรือ ARUN PLUS พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อยกระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะชั้นสูงในสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ผ่านการจัดศูนย์การเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและเทคโนโลยีใหม่ให้กับบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนครุภัณฑ์เพื่อใช้ดำเนินการเรียนการสอน ร่วมพัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในระบบทวิภาคีที่เป็นเลิศตลอดจนเป็นแหล่งฝึกอาชีพให้กับนักศึกษาทุน และสามารถพัฒนาศักยภาพในการคัดเลือกเข้าทำงานในสถานประกอบการของ กลุ่ม ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ARUN PLUS

โดยความร่วมมือในระยะแรกเป็นการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน EV เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้มีโอกาสเข้าฝึกงานในบริษัทด้าน EV ของ กลุ่ม ปตท. ที่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์แล้วในปัจจุบัน เช่น on-ion EV Charging Station หรือ Swap & Go สถานีบริการเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์แบบไม่ต้องรอชาร์จ รวมถึงโรงงานผลิต EV ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ARUN PLUS และ Foxconn นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา    เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญต่อกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาไทยแลนด์ 4.0 ให้บรรลุผลได้อย่างยั่งยืนต่อไป


Other News&Event

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation,analyze site usage, and assist in our marketing efforts.

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Accept All Cookies
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร (Strictly Neccessary Cookies)
    Always Active

    คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่มีความจำเป็นเพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ และให้ท่านใช้คุณสมบัติต่างๆในเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้สามารถเก็บรวบรวมพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ รวมถึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เราเข้าใจถึงความสนใจของท่าน อีกทั้งยังสามารถวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณาของเรา

Save