INNOVATION PRODUCTS

ด้วยความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของมนุษย์
ไออาร์พีซี พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิค ให้เป็นมากกว่าเม็ดพลาสติก

ไออาร์พีซี มุ่งมั่นพัฒนาโพลีเมอร์กลุ่มสไตรีนิค ให้สร้างความต่างด้านการตลาดอย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย ด้วยความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพของมนุษย์ ไออาร์พีซี พัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิค ให้เป็นมากกว่าเม็ดพลาสติก โดยขยายความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกและสารเติมแต่งที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยผลงานการวิจัยและค้นคว้า โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทฯ ที่สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก

บริษัท ไทยเอบีเอส จำกัด บริษัทในเครือไออาร์พีซี ซึ่งเป็นหน่วยผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Styrenic ได้แก่ เม็ดพลาสติก ABS, PS และ EPS ได้ เริ่มต้นด้วยกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกชนิด ABS ในปี 2533 ที่ 18,000 ตัน ต่อปี ต่อมาได้ปรับปรุง และพัฒนาด้วยตนเอง จนปัจจุบันสามารถเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 120,000 ตันต่อปี และในปี 2555 มีแผนจะขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 180,000 ตันต่อปี

ด้วยความมุ่งมั่นไม่หยุดยั้ง ไออาร์พีซี และบริษัทในเครือ ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ให้สามารถผลิตได้มากกว่าเม็ดพลาสติก ABS แบบเดิม ด้วยการพัฒนาองค์ความรู้และการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ที่มีอยู่ผสานกับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายตามภาวะเศรษฐกิจ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนก่อกำเนิดเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสไตรีนิคได้ 5 กลุ่มคือ

GREEN ABS

ผลิตภัณฑ์ที่แปรจินตนาการเป็นนวัตกรรมแห่งการสร้างสรรค์ อันเกิดจากการค้นคว้าวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาของไออาร์พีซี ภายใต้แนวความคิดในการพัฒนาธุรกิจควบคู่กันความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยนับเป็นผู้ผลิตรายแรกในโลก ที่ได้มีการนำเอายางธรรมชาติมาทดแทนการใช้ยางสังเคราะห์ในการผลิตเม็ดพลาสติก ABS ซึ่งนวัตกรรมนี้สามารถนำไปเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกร และลดการนำเข้า อีกทั้งยังเป็นไปตามโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดด้วย

THYL METHACRYLATE-BUTADIENE-STYRENE (MBS)

“Impact modifier” ประเภท MBS (Methyl Methacrylate-Butadiene-Styrene) เป็นผลิตภัณฑ์สาร เติมแต่ง ซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติ ความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติกชนิด PVC ,PC/ABS หรือ PC โดยมี ทั้งชนิดโปร่งแสง และทึบแสง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในงานหลากหลาย Application โดยการใช้ MBS จะมีประโยชน์มากในหลายส่วน เช่นช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความ ทนทานต่อแรงกระแทกและคงคุณสมบัติในเรื่องความใส ลดต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติความทนทานต่อแรงกระแทกของพลาสติก ชนิด PVC , PC/ABS หรือ PC และมีคุณสมบัติทนทานต่อความร้อนขณะใช้งานได้อย่างดี

POWDER ABS

ผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ชนิด ABS ในรูปแบบผง เป็นทางเลือกใหม่ที่ IRPC ได้เพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าได้ประโยชน์สูงสุด “Powder ABS” เหมาะสำหรับผู้ผลิตที่ต้องการคุณสมบัติการกระจายตัวของโพลิเมอร์ที่ดีกว่าการใช้เม็ดพลาสติกเดิม สามารถนำไปใช้กับเม็ดพลาสติก PVC, PC หรือ PC/ABS ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ได้หลากหลายคือ

– เพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทก
– เพิ่มคุณสมบัติในเรื่องการทนต่อความร้อน
– เพิ่มคุณสมบัติการทนต่อแรงกระแทกและทนต่อความร้อน

PTFE CORE-SHELL

PTFE Core-Shell (Anti-dripping Additive) สารเติมแต่งสำหรับโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันการ หยดตัวของโพลิเมอร์เมื่อติดไฟ ที่ทาง IRPC พัฒนาขึ้นด้วยนาโนเทคโนโลยี ทำให้สามารถกระจายตัวได้ดี ในโพลิเมอร์ อีกทั้งยังสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิห้อง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในด้านของการเก็บรักษา และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ เหมาะสำหรับการเติมในโพลิเมอร์หลากหลายชนิด ที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติเกี่ยวกับ การหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL-94 (V.0) ปัจจุบันทาง IRPC ได้นำสารเติมแต่งนี้ไปพัฒนาในผลิตภัณฑ์ เม็ดพลาสติก ABS – Flame Retardant Grade ให้มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นด้วย

ANTI-BACTERIA AGENT

เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ IRPC ที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับนาโน มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโต และกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปใช้เป็นสารเติมแต่ง (Additive) ในเม็ดพลาสติกหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น ABS PS หรือ PP เพื่อเพิ่มคุณสมบัติด้านการยับยั้งและกำจัดเชื้อแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์โดย ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก ทั้งนี้ IRPC ได้พัฒนา Anti-bacteria Agent นี้ขึ้นเพื่อการนำไปใช้ ในผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก ABS ในงาน Extrusion Sheet เป็นผลสำเร็จแล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ประมาณไตรมาสที่ 2 ของปี 2010 และยังมีโครงการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปของ Master batch สำหรับการใช้งานอื่นๆ ต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร

สนใจข้อมูลนวัตกรรมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo