INNOVATION PRODUCTS

Next Generation Polyolefin’s for Better Life

นับตั้งแต่การก้าวเข้าสู่ธุรกิจปิโตรเคมีเมื่อปี 2525 ไออาร์พีซี ได้ทุ่มเทพัฒนาองค์กรความรู้ภายในองค์กร คิดค้น วิจัยและพัฒนาทั้งกระบวนการผลิต รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า รวมถึงความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งยังเป็นการตอบโจทย์ผู้บริโภคในยุคทศวรรษใหม่ที่เน้นคุณภาพชีวิต ทีดียิ่งขึ้น จากความมุ่งมั่นการวิจัยและพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง ไออาร์พีซี ได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์กลุ่มพอลิโอเลฟินส์ นวัตกรรมใหม่ที่มีคุณภาพสูงมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะและหลากหลาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

UNTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHYLENE

นวัตกรรมล่าสุดของผลิตภัณฑ์พลาสติกในกลุ่มพอลิโอเลฟินส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไออาร์พิซี ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างมุ่งมั่นของทีมงาน จนสามารถเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสามารถผลิตและจำหน่ายสู่ตลาดได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553

UHMW-PE มีลักษณะเป็นผงสีขาวขุ่น ทึบแสง มีความหนาแน่นของโมเลกุลสูงกว่าพอลิเอทิลีนทั่วไปถึง 10 เท่า สามารถนำไปขึ้นรูปได้หลากหลายวิธี เช่น Compression, RAM extrusion, Gel spinning เป็นต้น โดยมีอุณหภูมิในการใช้งานตั้งแต่ -200 ถึง 200 องศาเซลเขียส ด้วยคุณสมบัติที่ดีกว่าข้อต่อและเฟืองเหล็กเหมาะสำหรับงานหลากหลายประเภทที่ต้องการความเหนียว แข็งแรงทนทานต่อการเสียดสี และการกร่อนของสารเคมี

BABY BOTTLE POLYPROPYLENE

3140NP Polypropylene Random Copolymer เป็นทางเลือกใหม่ของเม็ดพลาสติก ที่ได้รับการพัฒนาคุณลักษณะให้โดดเด่น และขี้นรูปง่ายยิ่งขี้นทั้งแบบฉีดและแบบเป่า ด้วยคุณสมบัติการทนความร้อนเกินกว่า 100 องศาเซลเซียส การทรงรูปดี มีความใสพิเศษ และมีอัตราการหดตัวต่ำเมื่อเทียบกับ Polypropylene Random Copolymer ทั่วไป อีกทั้ง 3140NP ของไออาร์พีซี ไม่มีสารก่อมะเร็งจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยสำหรับเด็ก

ANTIMIMCROBIAL COMPOUND

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพอลิโอฟินส์ที่ได้เพิ่มคุณสมบัติด้านการยับยั่งเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) โดยไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติเดิมของเม็ดพลาสติก ซึ่งนับเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต ในปัจจุบันให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ สำหรับอาหารในวงการแพทย์ อีกทั้งเครื่องใช้ในครัวเรือน

LPG GAS CYLINDER COMPOSITE

ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกชนิด HDPE (High Density Polyethylene) และ PP (Polypropylene) มอบ คุณภาพชีวิตทีดีกว่าให้แก่ผู้บริโภค ในรูปแบบของถังก๊าชแอลพีจี (LPG) ที่ใช้วัสดุหลักการจากพอลิเมอร์ แข็งแรง ทนทานต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อนของสารเคมี น้ำหนักเบา ไม่เป็นสนิม สามารถออกแบบ ให้มีรูปทรงที่ทันสมัย มองเห็นปริมาณของก๊าชภายใน มีอายุการใช้งานนานถึง 20-30 ปี และได้คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม

BIVALVES SETTLEMENT RESISTANCE HDPE PIPE

ไออาร์พีซี เป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรายแรกที่คิดค้น Bivalves Settlement Resistance HDPE Pipe Grade คอมพาวนด์ สูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติป้องกันหอยเจาะท่อ นับเป็นความสำเร็จของทีมงานวิจัยและพัฒนา ในการคิดค้นวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาหอยเจอะท่อทำลายท่อพอลิเอทิลีนในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลและ พื้นที่น้ำกร่อย โดยได้ปรับปรุงสูตรการผลิตให้มีคุณสมบัติพิเศษยิ่งขึ้นและยังคงคุณสมบัติที่มีอยู่เดิมไว้อย่าง ครบครัน

NATURAL COLORING AND ADDTIVE CARRIER SYSTEM

เม็ดพลาสติกที่มีส่วนผสมของสีที่สกัดจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สีสังเคราะห์จากปิโตรเคมี เช่น สีเขียวจากผักโขม (Spinach) สีน้ำตาลจากคาราเมล (Caramel) เป็นต้น ทำให้ลดปัญหาเรื่องสารพิษและสาร โลหะหนักตกค้าง ทางไออาร์พีซีได้วิจัยและพัฒนาให้คงคุณสมบัติที่ดีของเม็ดพลาสติกสีประเภทเดิมไว้ ทุกประการ โดยเฉพาะในด้านความคงตัวของสีที่มีความแตกต่างจากการใช้สังเคราะห์ นับว่าเป็นผลงานใหม่ ที่ช่วยทำให้โลกมีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอีกด้วย

MASTER BATCH CARRIER

Z1060 Powder เป็นผลิตภัณฑ์ HDPE รูปแบบใหม่ที่มีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาว ทำให้สามารถรวมตัวกับ ผงสีและสารเติมแต่งได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีค่าดัชนีการไหลที่สูงถึง 33g/10 min ด้วยคุณสมบัติเด่นดังกล่าว ทำให้การกระจายตัวของผงสีและสารเติมแต่งต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขี้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่สร้างทางเลือก ที่ดีกว่าในการตอบสนองความต้องการ และนำความพึงพอใจสูงสุดมาสู่ลูกค้าของไออาร์พีซี

SYSTHETIC POLYETHYLENCE WAX

ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสามารถ ตอบสนองต่อความต้องการที่ไม่สิ้นสุดในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งคุณสมบัติช่วยเสริมการกระจายตัวของพอลิเมอร์และผงสีในการ Compound และงาน Master batch เพิ่มความมันเงางามให้พื้นผิววัสดุ เพิ่มความคงทนต่อรอยขีดข่วน นอกจากนี้ยังเป็นสารล่อลื่นที่ใช้ในการ Compound Plastic & Chemical ที่เป็นทั้ง Internal & Eternal Lubricant สำหรับงานฉีดขึ้นรูป

POLYPROPYLENE CATALYST

Type : Ziegler – Natta Catalyst for Propylene Polymerization (Strirres-bed Gas Phase and Bulk Process)
Form : Dry Powder
Packing : 50kg/drum
คุณลักษณะ GM1 และ GM2 คือตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไวให้ปริมาณผลผลิตสูง ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีนได้ทั้งประเภท Homopolymer, Impact Copolymer (Heterophasic) และ Random Copolymer นอกจากจะมีปฏิกิริยาตอบสนองกับไฮโดรเจนที่ดีแล้ว ยังตอบสนองกับอลิทีนโคมอนอเมอร์ได้ดีอีกด้วย ทำให้สามารถผลิต Heterophasic และ Random Copolymer ที่มีปริมาณเอลิทีนสูง

POLYETHYLENE CATALYST

Type : Ziegler – Natta Catalyst for Ethylene Polymerization (Slurry Process)
Form : Suspension (Hexane Slurry)
Packing : 30kg in 170L drum
คุณลักษณะ 
HA1E และ HA1F เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีความว่องไว ให้ปริมาณผลผลิตสูง ใช้ในกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ตอบสนองกับไฮโดรเจนได้ดีและมีช่วงการเกิดปฏิกิริยาที่ยาว ทำให้สามารถปรับโหมดโครงสร้างน้ำหนักโมเลกุลได้หลายโหมดง่ายขึ้น ให้การกระจายตัวอนุภาคผงพอลิเอทิลีนที่แคบและมีผงชนิดละเอียด (ส่วนที่เล็กกว่า 100 um) ปริมาณต่ำ

สนใจข้อมูลนวัตกรรมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo