นวัตกรรมด้านระบบ

IRPC ideal Solution

(IRPC digital E-commerce Account and Logistic)

IRPC ideal Solution (IRPC digital E-commerce Account and Logistic) สืบเนื่องจากฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีได้มีการนำระบบ IDEAL เข้ามาช่วยในการซื้อขายเม็ดพลาสติกระหว่าง บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กับตัวแทนจำหน่ายเม็ดพลาสติกทั้งในและต่างประเทศ เพื่อทดแทนระบบ AS400 เดิม ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานค่อนข้างสูง โดยระบบ IDEAL ได้มีการเริ่มใช้งาน ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2550 เป็นต้นมา เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการ ขยายตัวทางธุรกิจ สภาพการแข่งขันในปัจจุบัน ทางฝ่ายธุรกิจปิโตรเคมีจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

E-TRACKING SYSTEM

ระบบ Electronic Tracking System อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดตามสถานะของสินค้า และเอกสารส่งออกได้อย่างคล่องตัว โดยเชื่อมข้อมูลเข้ากับ website ของสายเดินเรือต่างๆ รวมถึง website ของบริษัท Courier เพื่อถ่ายทอด ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ภูมิภาคใดในโลกก็ สามารถติดตามสินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

PRO-EXPORT SYSTEM

ระบบ Professional Export System เป็นระบบจัดการเอกสารเพื่อการส่งออก Pro-Export System เทคโนโลยีใหม่ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับธนาคารกสิกรไทยให้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการ ทำงานในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นเรื่องสบายๆ โดยสามารถจัดทำเอกสารได้หลาย ประเภทในครั้งเดียว จึงช่วยให้มีความรวดเร็วมากขึ้นถึง 4 เท่า และสามารถลดความผิดพลาดในงาน เอกสารได้เกือบ 100%

E-PAYMENT SYSTEM

ระบบ Electronic payment System เป็นระบบการชำระเงินที่ลูกค้าสามารถเลือกชำระผ่านระบบ อิเลคโทรนิคส์ของธนาคารกสิกรไทยช่วยให้ธุรกรรมการซื้อขายภายในประเทศเป็นไปอย่างสะดวก ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย สามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมืออาชีพ

B2B

Business to Business เป็นระบบการซื้อขายระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทคู่ค้า ผ่าน Internet ซึ่งจะส่ง ผ่านรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้าอย่างหลากหลาย นับตั้งแต่รายการสินค้า จำนวนสั่งซื้อ หรือรูป แบบการชำระเงิน รวมถึงรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

PDA

เครื่องมือเทคโนโลยี Personal Digital Assistant เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายสินค้า ช่วยลดระยะเวลาในการรออนุมัติเอกสาร สามารถทำธุรกรรมทางการค้าได้อย่างสะดวก ไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะเครื่อง PC Computer จึงมีความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น เพียงคลิกเดียวก็สามารถเข้าถึงข้อมูลทางการค้า B2B ได้ตลอดเวลา และทุกสถานที่ทั่วโลก

สนใจข้อมูลนวัตกรรมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo