นวัตกรรมด้านระบบ

iPort หรือ IRPC Intelligent Port Service

เป็นนวัตกรรมด้านการเสนอบริการท่าเรือ IRPC ให้กับลูกค้าภายนอก ผ่านระบบออนไลน์

 

ระบบ IPORT ประกอบด้วย

 • iBooking รองรับการจองบริการท่าเรือ
 • iBanking เชื่อมโยงกับระบบ Online Banking ของธนาคาร รองรับการชำระเงินผ่านระบบ e-Payment
 • iTracking ให้บริการสำหรับเรือที่เข้าเทียบท่า IRPC รองรับการตรวจสอบสถานะการจอง สถานะการใช้บริการ
 • iMobile Solution อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการท่าเรือผ่านระบบออนไลน์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ/PDA

IPORT มีประโยชน์อย่างไร

ลดขั้นตอนและช่วยประหยัดเวลาในการขอใช้บริการท่าเรือ ตรวจสอบสถานะการใช้บริการท่าเรือผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและมือถือได้ รวมถึงรองรับการจ่ายชำระ ค่าบริการผ่านระบบ e-Payment ได้ โดยปราศจากข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่

ขั้นตอนการใช้งานระบบ IPORT

ระบบ Professional Export System เป็นระบบจัดการเอกสารเพื่อการส่งออก Pro-Export System เทคโนโลยี ใหม่ที่บริษัทฯ ได้ร่วมพัฒนากับธนาคารกสิกรไทย ให้เข้ามาเปลี่ยนรูปแบบกระบวนการทำงานในธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ ให้เป็นเรื่องสบายๆ โดย สามารถจัดทำเอกสารได้หลายประเภทในครั้งเดียว จึงช่วยให้ มีความรวดเร็วมากขึ้นถึง 4 เท่า และสามารถลดความผิดพลาดในงานเอกสารได้เกือบ 100%

iBooking

การทำงาน

 • ลูกค้าวางแผนการใช้บริการท่าเรือ และยืนยันการใช้
  ท่าเรือด้วยตนเอง
 • ลูกค้าสามารถจองท่าเรือ ประเมินค่าใช้จ่ายในการใช้บริการท่าเรือ ผ่านระบบ Internet ได้ตลอด 24 ชม

ประโชยน์

 • เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในการวางแผน
  การใช้บริการท่าเรือ
 • สามารถดำเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา
 • ยกระดับการบริการของท่าเรือ IRPC และเพิ่มความ
  พึงพอใจของลูกค้า
 • ลูกค้าสามารถบริหารการทำงานได้ด้วยตนเอง แม้นอกเวลาทำการ

จุดเด่น

 • รองรับการจองบริการท่าเรือผ่านระบบ Internet
 • ครอบคลุมการให้บริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

iTracking

การทำงาน

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะของการจองและสถานะ
  การใช้บริการท่าเรือผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

ประโชยน์

 • อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการติดตาม
  สถานะการใช้บริการ

จุดเด่น

 • ลูกค้าติดตามสถานะการจองได้ด้วยตนเองแบบ
  Real Time ตลอดเวลาผ่านระบบออนไลน์
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจไปยังลูกค้าปลายทาง
  จากความแม่นยำและรวดเร็วของข้อมูลที่ได้รับจาก
  ระบบอัตโนมัติ

iBanking

การทำงาน

 • เชื่อมโยงระบบการใช้บริการท่าเรือเข้ากับระบบ Online Banking ของธนาคารต่างๆ และอำนวยความสะดวก
  ให้แก่ลูกค้าในการเลือกขอวงเงินสินเชื่อ

ประโชยน์

 • เพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้กับลูกค้าในการชำระ
  ค่าบริการ แบบ Real Time จากบัญชีธนาคารสู่ IRPC
 • เพิ่มศักยภาพให้แก่ลูกค้าในด้านการบริหารวงเงิน
  การใช้บริการท่าเรือจาก IRPC

จุดเด่น

 • เชื่อมโยงกับระบบ e-Payment ของ IRPC
  เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการชำระค่างานบริการ
 • เลือกชำระเงินจากบัญชีของตนเอง หรือเลือกขอสินเชื่อ
  ทาง Online จากธนาคารต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
 • ดำเนินการได้แม้นอกเวลาทำการ

iMobile Solution

การทำงาน

 • อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการใช้บริการท่าเรือ
  ผ่านระบบออนไลน์ และรองรับการใช้งานผ่านโทรศัพท์
  มือถือ/PDA

ประโชยน์

 • สามารถเข้าทำธุรกรรมได้ โดยปราศจากข้อจำกัด
  ในเรื่องของเวลาและสถานที่

จุดเด่น

 • สร้างเครือข่ายในการดำเนินธุรกิจการค้าอย่างครบรูปแบบ โดยอาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดาวน์โหลดเอกสาร

สนใจข้อมูลนวัตกรรมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo