ธุรกิจปิโตรเคมี

POLIMAXX คือ ตราสินค้า(Brand) ของกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี จากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจการกลั่นและปิโตรเคมีครบวงจรรายแรกในเอเซียอาคเนย์ ที่เกิดจากความตั้งใจที่จะรวมทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีทั้งหมดของบริษัทให้เป็นแบรนด์เดียว ตราสัญลักษณ์เดียว เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ และสร้างความแข็งแกร่งทางการตลาด นอกจากนั้น POLIMAXX ยังเป็นการเปลี่ยนแนวคิดการบริหารใหม่จาก Product Centric ที่มุ่งเน้นเรื่องตัวสินค้าเพียงอย่างเดียว มาเป็นการบริหารการตลาดแบบ Customer Centric ที่นอกจากสินค้าจะมีคุณภาพสูง มีนวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบถ้วนอีกด้วย

เข้าสู่เว็บไซต์ Polimaxx →

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีของ ไออาร์พีซี ประกอบด้วย

สนใจข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมหรือไม่?

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา
© Copyright 2021 IRPC Public Company Limited. All rights reserved.
logo